Vernier Graphical Analysis - ukázky výstupů

Několik ukázek z výstupů v aplikaci Vernier Graphical Analysis. Pořízeny jsou pomocí iPadu 2 a exportu grafů.

Zrychlený pohyb

Zrychlený pohyb - výstup z aplikace Vernier Video Physics

Pohyb po kružnici

Pohyb po kružnici - výstup z aplikace Vernier Video Physics

Záznam zvuku

Akustický tlak (foukací harmonika) - výstup ze zařízení Vernier LabQuest 2

Záznam teploty

Měření teploty - výstup ze zařízení Vernier LabQuest 2

Blikající světlo

Měření osvětlení (blikající baterka) - výstup ze zařízení Vernier LabQuest 2

Volný pád míčku

Volný pád (padající míč) - výstup z aplikace Vernier Graphical Analysis
/jednotlivé grafy charakterizují zrychlení z pohledu tří os (x,y,z)/

Graf z údajů v tabulce

Výstup z dat zapsaných do tabulky - výstup z aplikace Vernier Graphical Analysis

© ~pch~