Funkce kubická

Zadání funkce je velmi jednoduché.
Kubická funkce: y = a1.x3 + a2.x2 + a3.x + a4, a1 <> 0
Pokud byste místo členu a1 vložili nulu, dostanete kvadratickou funkci.
Když nulu přidáte i do a2, dostanete funkci lineární.

Je možné zadat i desetinná čísla, a to pomocí čárky.

y = . x3 + . x2 + . x +