it´s too late to be late again

ČlánkyJaká je role CSS?


Malý otazník nad budoucností amatérského webdesignu.

Dnešní publikování na Internetu je velmi snadné a pohodlné. Nabídka blogových serverů je tak široká, že stačí sáhnout po lokalizovaném prostředí do češtiny (dnes i Blogger.com) a začít psát. Kdysi jsem byl těmito možnostmi nadšen, pohodlnost prostředí, závislá pouze na rychlosti připojení, mi připadala geniální. A jestliže někomu takový způsob nestačil, stačilo použít nějakou databázovou aplikaci, která je produkována jako Open Source a zpravidla obsahuje několik šablon, aby vzhled působil alespoň trochu "jinak".

V době, kdy jsem se začal zabývat TiddlyWiki, došlo mi, že tato univerzálnost systémů přináší nový negativní prvek v podobě "stejnosti" webů. Právě TiddlyWiki se stalo malým fenoménem - během velmi krátké doby vzniklo několik komunit, vývojových i uživatelských. Řada webů, které stojí na této platformě, je prakticky stejná. Pohodlnost publikování jednoznačně vítězí. Setkal jsem se pouze s třemi českými uživateli, kteří si troufli do vlastního vzhledu, i když vycházeli z původních návrhů.

Například web vytvořený na bázi WordPressu je téměř vždy rozpoznatelný na první pohled. Nevidím v tom nic špatného, aplikace se neustále vyvíjí, jsou velmi kvalitní, stabilní, propojují objektově programovací jazyk s databází, kladou mírné nároky na administraci, apod. Problém vidím spíše v designu těchto webů. Uživatel sáhne po některé přednastavené šabloně, někdy je schopen vytvořit i vlastní záhlaví, ale to je prakticky všechno. Začíná se totiž trochu vytrácet schopnost využití CSS na straně uživatele-tvůrce. Webdesign má jistá pravidla, která se vyplatí respektovat. To není jenom o validitě kódu, ale především o přístupnosti webů. Když se setkám s názorem, že pravidla W3C jsou zbytečná, postupně docházím k tomu, že většina nositelů těchto názorů hlubší znalosti o CSS nemá.

Vždy jsem prosazoval myšlenku, že poskytovaná informace je důležitější než vzhled webu. Dnes se pomalu dostávám k tomu, že to není tak jednoznačné, obzvlášť v poslední době, kdy se prosazuje přístupnost a použitelnost. Grafické zpracování designu je, na rozdíl od programování kódu, prakticky neomezené. Zpracování grafického návrhu do kaskádových stylů je poměrně obtížné a vyžaduje znalosti CSS i cit pro webovou kompozici. Navíc do hry vstupují takové pojmy jako kontrast, chování navigace, zrádnosti prohlížečů, apod. S nově nastupující platformou Web 2.0 se to asi nezlepší, její zaměření i cíle jsou jiné. Přesto je možné řadu prvků využít - na stránky se již například umisťují fotografie z portálu Flickr.com. Bohužel, ačkoli mne myšlenka Webu 2.0 ohromila, a stále hodně bere, mám zároveň obavy, že weby budoucnosti budou pouze skládanky z různých kanálů, které se designově posunou nanejvýš k několika používaným šablonám.

Je zřejmé, že CSS nikoho nenaučí navrhovat designy ani kompozici webu. Jejich přínos je v něčem jiném - umožňují technické zpracování grafických návrhů v rámci schopností prohlížečů. I kaskádové styly mají své validátory a jejich vývoj neustále pokračuje. Sledovat tyto trendy se rozhodně vyplatí.

03-09-2007

Na Timovi
Ve světě