it´s too late to be late again

ČlánkyGrafická knihovna PHP (1)


I v PHP je možné pracovat s grafickými prvky.

GD Library Programové prostředí PHP je možné doplnit o podporu tvorby grafiky. Nejde o zcela běžnou záležitost, neboť použití grafických prvků přes webové rozhraní bývá řešeno zpravidla hotovými obrázky ve formátu gif nebo png, popř. jpg. Nicméně, možnost jejich zápisu pomocí programovacího jazyka má své kouzlo. Především k tomu potřebujete grafickou knihovnu PHP. Ideální připravenost je v aplikaci Vertrigo, která obsahuje kombinaci serveru Apache, PHP i databáze MySQL. Při výpisu skriptu phpinfo.php zkontrolujte, zda je knihovna aktivní (GD library), a poté již můžete začít.

Co vlastně grafická knihovna představuje? Používá se k tvorbě dvourozměrné grafiky, poskytuje řadu funkcí pro kreslení jednoduchých obrazců, číselné zpracování barev (RGB) a ukládání v grafickém formátu. Dřívější GIF byl z důvodu vlastnických práv nahrazen PNG, aby bylo možné výstupy publikovat na webu. Děje se tak dvěma způsoby - obrázek se posílá přímo prohlížeči, nebo se ukládá v grafickém formátu.

Krátká ukázka zápisu přímky:
Header("Content-type:image/png");
/* Vytvoření obrázku a alokace barev */
$obr=ImageCreate(400,300);
$bila=ImageColorAllocate($obr, 255, 255,255);
$oranz=ImageColorAllocate($obr, 255, 187, 0);
/* Přímka */
ImageLine($obr, 100,50, 500,100, $oranz);
ImagePNG($obr);
ImageDestroy($obr);


Přímka pomocí PHP

K čemu je to vlastně dobré? Kromě kreslení geometrických obrazců je možné využít grafické funkce při tvorbě grafů a diagramů. Zejména při dynamickém spojení s výstupy dat z databáze velmi efektivně prezentují různé statistiky. Pěkný příklad je také na webu Interval.cz, kde se pod názvem Šikmý vrh skrývá dynamické využití pro fyziku. Propojení grafického výstupu s dynamickými daty není úplně triviální, určitě vyžaduje hlubší znalosti. Výsledek ale za to stojí. Také je možné pomocí PHP doplňovat fotografie o různé texty nebo měnit jejich velikost do předem definovaných rozměrů.

Manuály pro tvorbu geometrických obrazců najdete pomocí vyhledávačů, na webu jich je poměrně dostatek. Jestliže již o PHP něco víte, studium těchto materiálů a hotových skriptů se určitě vyplatí. Také je možné použít některé publikace, já doporučuji knihu Programujeme PHP profesionálně (Computer Press). Přestože je trochu starší, obsahuje podrobný rozbor nejčastěji používaných grafických funkcí.

22-02-2008

Na Timovi
Ve světě