it´s too late to be late again

ČlánkyOčima fotografa


Autor: Michael Freeman
Vydal: Zoner Press, 2008

Očima fotografa Kompozice pro lepší [digitální] fotografie, tak zní podtitul velmi zajímavé publikace, která nabízí několik, možná běžných, ale určitě potřebných témat. Autor zde řeší řadu fotografických situací, používá trefné případové ukázky a dost si "hraje".
Úvodní kapitoly se týkají celkového pohledu na snímky, možnosti ořezu, práce s horizontem a umístěním, kontrastu a vyváženosti. Dále pokračují od umístění jednotlivých prvků do fotografie až k velmi působivé celkové geometrii.
U té se musím zastavit. Fotit tak, aby docházelo k přirozenému zakřivování rovnoběžných linií, je docela obtížné. Vlastně nikoli fotit, ale vidět tato zakřivení, to je umění. Lidské oko sice promítá detailní objekty i krajinu přirozeně, ale na snímku vše vypadá trochu jinak. Umět si fotografický obraz představit dříve, než jej vytvoříme, to chce zkušenost a představivost. Přesně k tomu se snaží autor knihy dojít. Víte například, že fotografie mají směr? Že je možné v nich vidět vektory jako modelování reálného světa? Tento, poněkud matematický pohled je ale velmi důležitý. Dává totiž výsledným obrazům pohyb a dynamičnost.
Kromě vhodně zvolené expozice ovlivňuje fotografii i správná kompozice. Proto také najdete vedle opravdu propracovaných a promyšlených ukázkových snímků řadu nákresů. Ty mají jediný cíl, naučit vás kompozičnímu vnímání. Jde o jednoduché obrazce, různé čtverce, obdélníky a schémata, jejichž význam roste s promítáním do hotových fotografií.

Jako většina podobných publikací i tato je velmi hezká. Má dobrý formát a ukázky jsou kvalitní z hlediska obsahu i tisku. Poměr textu a obrázků je vyvážený, kniha díky tomu nepůsobí jako učebnice, ani nevypadá jako fotoalbum. Jde zde především o názor zkušeného autora. Zoner Press se vždycky uměl trefit do nálady fotografa, vydáním této knihy to jen potvrdil.
>>>>>

12-03-2009

Na Timovi
Ve světě