it´s too late to be late again

ČlánkyMagický 31. srpen 2005


Jak si školy poradí s novou odpovědností za další rozvoj ICT? Každé rozhodnutí vyžaduje objektivní informace, ale kde je vzít?

Tento den končí období klidu a bezstarostí pro 3620 českých škol, které si ještě dlouho ponesou přívlastek „zelené“. Od 1. září se z mnoha ředitelů stanou ICT manažeři, kteří budou rozhodovat o využívání informačních technologií a služeb ve své škole. Jinými slovy, léta relativní ICT pohody končí.

Vybavení škol v oblasti ICT se v posledních letech dostalo na určitou úroveň. Ale co dál? S řediteli se po celou dobu fungování INDOŠe příliš nepracovalo, aktivní zájem ze strany generálního dodavatele skončil v okamžiku, kdy se zastavil do té doby stědrý tok financí, ministerstvo nestíhalo. Nicméně, původní záměr vzdělávání ICT manažérů existoval. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně mladou a rychle se vyvíjející oblast školského managementu, předpokládal jsem, že bude toto vzdělávání zahrnuto do Funkčního studia ředitelů. Bohužel, tak to také není.

Nedávno jsem se zúčastnil informační akce pořádané Unií Czesha na téma „Ukončení projektu Internet do škol a jak dál“. Vzhledem k poměrně aktivní roli této organizace v oblasti SIPVZ jsem si od akce hodně sliboval. Nechci psát o obsahu, jednalo se o standardní informace k metodickým pokynům pro letošní rok. Zklamáním ale pro mne byla účast pracovníků AutoContu. Marně jsem totiž hledal zástupce dalších firem. Nakonec jsem odjížděl s pocitem, že Unie Czesha, jejíž role mi celkově v našem školství poněkud uniká, vlastně funguje jako náhončí generálního dodavatele pro nové období.
Další zajímavou zkušeností pro mne byl nedávný rozhovor s ředitelkou jedné malé zelené školy, která byla střídavě oslovována zástupci Unie Czesha a AutoContu, aby se nakonec dozvěděla pouze to, kolik peněz bude potřebovat pro smluvní vztah s AutoContem. Např. o možnostech využití ICT ve své škole nebo o novém výukovém software se nedozvěděla nic.
Byl jsem potěšen, jak Unie Czesha dokázala pružně reagovat na potřeby škol projektem Bait, o to více mne překvapuje její současná role. Jakkoli je její webová podpora školám ve spolupráci s Českou školou solidně a aktuálně vedena, mám obavu, že se jedná zároveň o podporu jedné konkrétní firmy. Přestože se stále zdůrazňuje, že o dodavateli ICT služeb rozhoduje ředitel školy, marketingově je účast AutoContu na takové akci dobře promyšleným tahem. To nemám za zlé této firmě, ale společně se ztrátou pocitu objektivního přístupu narůstá nedůvěra a opatrnost.

25-07-2005

Na Timovi
Ve světě