it´s too late to be late again

ČlánkyStereometrie v Cabri 3D


Geometrické modelování je opravdu jenom hra.

Představovat Cabri geometrii je asi zbytečné. Tento vynikající program se dostal do škol před několika lety především díky programu TTT (Teachers Teaching with Technology). Tehdy šlo o rovinnou geometrii, ve které se stereometrie aplikovala poměrně složitě. Před několika týdny jsem dostal do rukou Cabri 3D a jsem z ní nadšen. Autorům se totiž podařilo zachovat nejdůležitější vlastnost v podobě dynamičnosti hotových výstupů. Program umí pracovat s tělesy, rovinami i přímkami a jejich vzájemnými průniky.

Řez na krychli

Když jsem hledal nejzajímavější způsob využití, jednoznačně zvítězily řezy na krychli. Sestavení statické ukázky je sice pouze lépe zhotoveným obrázkem z tabule, ale to platí pouze do okamžiku, než pohnete s rovinou řezu. Celou konstrukcí je totiž možné otáčet, měnit polohu roviny a ukazovat, jak vypadá vlastní řez. Jednotlivé objekty lze obarvovat, což zvyšuje přehlednost. K dispozici jsou i styly pro plochy (roviny, resp. povrchy těles). Další zajímavostí je nastavení plynulého otáčení, kde je možné na projekci ukazovat jednotlivé vlastnosti řezu ze všech stran.

Jiným příkladem, který je vhodný pro prezentace, je vzájemná poloha tří rovin. Pomocí jednoduché konstrukce je možné vytvořit svazek rovin a ukazovat vzájemnou polohu jejich průsečnic. Opět v různobarevném provedení a dobré orientaci. Dynamičnost je dána různými polohami přímek, pomocí nichž je možné měnit vzájemný vztah rovin a tím vytvářet různé svazky.

Vzájemná poloha tří rovin

Třetím příkladem, který zmiňuji, je síť tělesa. Můžete ji vytvořit jako "krabici", do které je těleso vloženo, a postupně jej rozbalovat. S povrchovou sítí je možné hýbat, těleso se dá skrýt, takže vznikají zajímavé prostorové struktury. Velmi motivační a hlavně docela jednoduché.

Síť krychle

Ideální je propojení s interaktivní tabulí, ale zajímavé je i jiné řešení. Program totiž umí exportovat do HTML. Díky této možnosti je využití opravdu velmi široké. Ke stažení jsou zde všechny tři uvedené modely.

Cabri 3D je poměrně drahá aplikace, ale jako školní multilicence se dá pořídit. Neumí češtinu, ta se musí implementovat dodatečně. Problém je v tom, že je třeba použít vhodnou verzi, jinak program ani nespustíte.
>>>>>

02-01-2010

Na Timovi
Ve světě