it´s too late to be late again

ČlánkyAlgoritmy


Autor: Piotr Wróblewski
Vydal: Computer Press, 2007

Algoritmy - datové struktury a programovací techniky Podtitul knihy zní Datové struktury a programovací techniky. Autor sice hned v úvodu uvádí, že cílovou skupinou jsou zájemci bez teoretických základů v programování, ale určitě nemá na mysli začátečníky. Obsahově řeší několik témat, která mají význam pro tvorbu solidně zpracovaných programů a předpokladem je schopnost matematizace problémů. Jako modelové prostředí pro prezentaci algoritmů byl zvolen programovací jazyk C++. Autor jej používá z celkem pochopitelných důvodů, neboť je ve verzi Microsoft Visual C++ Express volně ke stažení a k dispozici zdarma. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že jazyk je jenom prostředkem pro interpretaci příkladů, téma knihy je v podstatě na prostředí nezávislé.

Teď k obsahu knihy. Jak jsem již poznamenal, kniha obsahuje výrazný matematický přístup, což je podle mne její nejsilnější stránka. Rozhodně neočekávejte nějaká grafická zpracování hotových algoritmů pro okamžité aplikování. Případné obrázky mají především teoretický obsah. Autor vychází z pojmu rekurze a velmi často se na ni odvolává. Proto doporučuji prostudovat Kapitolu 2 opravdu důkladně. Rekurzivní postupy totiž používáme denně, jde o způsob myšlení. Další témata zasahují do třídících a vyhledávacích algoritmů, datových struktur a pokročilejších programovacích technik. Zejména dvě kapitoly, které vycházejí z teorie grafů a numerických metod, jsou vynikající. Tady je opravdu jen matematika, zkrátka skvělý obsah. Poslední části se zabývají teorií her (také vynikající) a kódováním a kompresí dat. Komprese je velké téma, občas se plete se ztrátovostí, přestože jde o dva různé pojmy, a především ji stále používáme. V knize je jako konkrétní modelová ukázka zvolen formát GIF a určitě stojí za přečtení.

Obsah publikace je na programovacím prostředí opravdu nezávislý a zvolený jazyk C++ možnost aplikování do konkrétních zpracování příliš nekomplikuje. Na stránkách vydavatele je možné si stáhnout i zdrojové kódy k úlohám, abyste je nemuseli přepisovat. V příloze najdete i kapitolu Jak se seznámit s jazykem C++ za pět minut, jde ale hlavně o syntax jazyka. Předpokladem je ale znalost jiného prostředí.
>>>>>

03-05-2010

Na Timovi
Ve světě