it´s too late to be late again

ČlánkyAnalýza návštěvnosti Moodle


Co všechno může prozradit Google Analytics?

Sledovat chování návštěvníků webů je určitě hodně zajímavé a poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu. Když jde o stránky, které jsou veřejně přístupné, není vždy zřejmý cíl návštěv. Zajímavější je pohled na analýzu návštěvnosti uzavřeného prostředí, které slouží jednoznačnému účelu. Sem určitě patří vzdělávací prostředí školy, které u nás využíváme na platformě Moodle. O tom jsem již psal, proto se nyní zaměřím pouze na návštěvnost a její různé segmenty. Sledování zahrnuje období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010, tedy šest měsíců ostrého školního provozu. Podotýkám, že Moodle je využíván hlavně jako doplněk výuky u některých předmětů.

První informace je hodně zajímavá především díky plošnému rozložení návštěv. Největší hustota je logicky v nejbližších okresech (spádovost školy), ale celorepublikově jde o dost překvapivou a rovnoměrně pokrytou mapu. Návštěvnost je při počtu okolo 600 studentů a uzavřenosti prostředí nečekaně vysoká. Počet vstupů za čistého půl roku se totiž vyšplhal na hodnotu 20 980. Hned zkraje je dobré uvést, že vracející se návštěvníci mají 83,65 % a noví 16,35 %, což signalizuje, že zájem o Moodle je dlouhodobější, nikoli nárazový. Za zmínku stojí, že web školy má poměr srovnatelný (85,29:14:71).
Velmi důležitá je míra opuštění, která znamená, že návštěvník zobrazuje pouze úvodní stránku a potom z webu odchází. Hodnota míry je 24,61 %, což je velmi dobré číslo, neboť přes úvodní stránku se dostanou pouze registrovaní uživatelé. Znamená to, že 3/4 návštěvníků chodí na Moodle za nějakým cílem a z počtu registrovaných uživatelů je zřejmé, že jde především o studenty. (Pro srovnání - v uplynulém období měl informační web školy počet návštěv přes 77 tisíc, s mírou opuštění 72,98 %).
Další informace posuzuje rozložení způsobu přihlášení. Zde vítězí vstup přes odkazy na jiných webech (67,67 %, nejčastěji přes odkaz na webu školy). Informační web školy naopak nejčastěji využívá přímý vstup přes zápis adresy do prohlížeče (60,18 %).
Vzhledem k tomu, že školní studovna a jedna učebna jsou vybaveny i počítači s Linuxem (Mandriva a Ubuntu), vyplatí se sledování operačních systémů a prohlížečů, přes které se do Moodle vstupuje. Linuxu patří 2,30 % návštěv, alternativní systémy (včetně mobilních) dávají 0,24 %. Z MS Windows je 97,46 % přístupů. Zajímavější situace je u prohlížečů, kde Internet Explorer má 51,75 %, Firefox 28,32 %, Google Chrome 9,86 % a Opera 9,52 %. Zbytek patří minoritním prohlížečům včetně mobilních zařízení.

Analytických nástrojů je k dispozici poměrně hodně, ale nesleduji všechny. Jejich vypovídací hodnota vychází z tvrdých dat, která si určitě zaslouží auditivní rozbor, ale prozatím jde spíše o rychlou analýzu, která ukazuje, zda mají e-learningové a jiné moderní výukové nástroje smysl. Podle uvedených čísel je možné říct, že ano.

30-08-2010

Na Timovi
Ve světě