it´s too late to be late again

ČlánkyLoket - Královské Poříčí (s GPS)


Další zkušenost se statistikami, které se sbírají při běhu v lese.

Po vyzkoušení mobilní aplikace Sports Tracker u aktivity walking jsem ji zapnul i v running. Pro vysvětlení je třeba uvést, že máte na výběr několik sportovních činností včetně cyklistiky, které umožňují strukturalizovat všechny statistiky podle uvedeného klíče. Mne se týkají prakticky pouze tyto dvě, takže to mám poměrně jednoduché.

Pro běh a jeho měření jsem si vybral trasu, kde znám každý metr, a to cyklostezku mezi Loktem a Královským Poříčím. Tu jsem doplnil o panelku, především kvůli převýšení a pokusu o nesymetrický graf. Jde o klasický cross, kde se střídá terén a různý povrch, navíc zrovna pršelo, takže téměř bez cyklistů.

Graf převýšení

Co mne zajímalo? Na prvním místě vzdálenosti jednotlivých úseků, neboť zatím vycházíme z internetových map a z počítadel na kolech. Nutno říct, že celková trasa je podle GPS o 150 metrů delší než používám ve svých běžeckých statistikách, což mne potěšilo. Dále jsem byl zvědav, jak GPS zachytí vliv terénu na rychlost a můj styl běhu. Většinou jsem zvyklý v závěru zrychlit a dokonce i na této 13 kilometrové trase jsem tradici neporušil. V grafu to je krásně vidět.

Graf rychlosti

Opět jsem měl zapnutou hudbu, tentokrát v duchu Rainbow a jednou jsem v běhu zkusil i fotit. Tyto body jsou opět zachyceny v celém vykreslení trasy a při zvětšení náhledu v mobilu jsou vidět i názvy skladeb.

Vykreslení trasy

Prakticky všechny výstupy je možné převést do počítače a dál s nimi pracovat. Opět je velmi zajímavý podrobný GPS výpis (csv), který je v tabulkovém kalkulátoru na 3606 řádcích. Zajímavý je počet kroků, jejich délka je vzhledem k režimu walking kratší asi o jednu desetinu. Jak je vidět, tyto aplikace mají praktický význam a celý problém je jenom v jejich dostupnosti a v uživatelích.
>>>>>

10-07-2011

Na Timovi
Ve světě