it´s too late to be late again

ČlánkyZařízení plné kouzel


Malá sonda do ICT aneb Na co se vlastně připravujeme?

Vytahuji z kapsy malou věcičku, která okamžitě poutá zraky všech žáků. Ledabyle ji protáčím v prstech a dělám, že udivené výrazy nevidím. Účinek je ale nepřehlédnutelný. Mačkám první senzorový bod a VĚC začíná vyzařovat zvláštní světlo. Údiv pokračuje.

"Je nejvyšší čas něco změnit", pronáším do ticha a celá třída čeká, co ze mne vypadne. Mlčím a zaměřuji přístroj do míst před tabulí. Před studenty se náhle objevuje nový virtuální prostor, který znají maximálně z Mission Impossible. Přistupuji blíže a začínám prstem kreslit soustavu souřadnou v prostorovém pohledu. Volám jednoho žáka: "Pojď a nakresli někam bod". Slovo někam zní poněkud nepatřičně, máme přece analytickou geometrii, tady se nestřílí náhodně. Reakce má být nejspíš lehce rebelská a žák nad svojí hlavou prstem prokreslí malý průsečík. Spokojeně si sedá, ale najednou vytřeští oči. Jím vytvořený model bodu září a zůstává na místě. Zaměřuji na něj VĚC a údiv střídá údiv, protože u bodu se objevují číselné údaje, které jsou vlastně souřadnicemi. Bod se mým pohybem přesouvá k virtuálnímu miniprostoru. V jednom místě se zastavuje a najednou všichni vidí, že mají před očima zmenšený model prostoru celé třídy, že z bodu vystupující souřadnice, které určují jeho polohu, se dynamicky mění.

Najednou všem dochází, co vlastně sledují. Okamžitě se objevují první otázky: "Můžete přenést i mě?" "Jak to bude vypadat, když půjdu k tabuli?" Skoro bych řekl, že dosahuji svého. Panečku, to je motivace! Snažím se držet původního záměru a vypaluji zdánlivě improvizovanou otázku: "Dokázali byste odhadnout souřadnice rohu umyvadla?" Úkol není triviální, protože uvedený objekt je pod a za úrovní souřadnicového počátku a kladné údaje nebudou stačit. O to více jsem překvapen, když se objevují první řešení a vcelku správná. "Jak jste k tomu došli?" "No, to je přece vidět", diví se mé otázce.

Má tento příběh nějaký závěr? Pro mne ano, jednoznačně totiž ukazuje, že experimentování je nedílnou součástí každé výuky. Tvůrčí prostředí vyžaduje splnění několika podmínek. Kromě technického zázemí, které je v článku hodně nadneseno, jde ještě o jiný aspekt. Tím je učitel, jeho připravenost na využívání technnologií a schopnost didaktického zpracování. Je to možná zjednodušená úvaha, ale přesto budoucnost.

01-10-2012

Na Timovi
Ve světě