it´s too late to be late again

ČlánkyAkta budoucnosti


Autor: Richard Watson
Vydal: BizBooks, 2012

Akta budoucnosti Podtitul knihy Historie příštích 50 let velmi trefně vystihuje autorův záměr. Ukázat čtenáři, kam by mohl vést technologický a společenský rozvoj, pokud půjde vše stávajícím tempem. Čtení je docela zábavné, některé předpovědi vyvolávají spíše úsměv. Na druhé straně, pokud porovnáme současnost s ohlédnutím o deset let zpět, možná bychom se měli zamyslet. Plošný záběr knihy navíc ukazuje na možný problém v různých oblastech. Varováním by mělo být chování gigantů, kteří se snaží srovnat nás do zástupů čekajících na služby "zdarma". Za mnohá témata hovoří několik krásných citátů:

~ Čím více se věcí mění, tím více zůstávají stejné.
~ "Pravda" je nyní cokoli, co Wikipedie říká, že je pravda.
~ Pokud internetová většina odsouhlasí, že 1+1=3, pak to bude "pravda".
~ Po čtyřicítce se vše z dřívějších dob zdá být lepší.
~ Kontinuální neschopnost udržet plnou pozornost.
~ Ze všech z nás se stávají digitální kočovníci.
~ Co když starší generace prostě odmítnou odejít?
~ Přijdete do restaurace, objednáte si jídlo a někdy musíte čekat třeba i minutu...


Z těchto vyjádření citovaných z knihy vyzařuje několik aspektů. Jednoznačná lehká obava z budoucnosti vychází z lidského faktoru a připravenosti na nové trendy. V technologické oblasti vcelku o moc nejde. Modernější produkty a služby očekáváme a poptávka má snahu nabídku regulovat. Problém je hlavně společenský. Nerovnoměrné rozdělení světa, které je znatelné zejména ve vzdělání a zdraví, povede k tomu, že na jedné misce vah bude hlad po moderních technologiích, na druhé po jídle. Tento současný stav bude stále více posilován. Pokud do takové protipólové struktury vstoupí byznys a svět médií bez smysluplných vizí, nelze asi ani očekávat systémové řešení. Typickým příkladem jsou otázky životního prostředí. Na jedné straně vůbec nepřichází v úvahu, že by se jimi někdo zabýval, když je třeba řešit primární záležitosti normálního žití. Na druhé straně jde o oblíbené téma, u kterého prakticky nelze rozeznat, zda se bere vážně, nebo jde pouze o hračku zahánějící nudu.

Dobrá kniha. Má vtip, důvod k zamyšlení i hezkou formu, kterou je obsah nabídnut čtenáři. K některým kapitolám se vyplatí občas vracet a hledat souvislosti. V tématech i světě, ve kterém žijeme.
>>>>>

17-03-2013

Na Timovi
Ve světě