it´s too late to be late again

ČlánkyMám tam napsat, že rád programuju?


Otázka budoucího primána při vyplňování dotazníku u přijímacích zkoušek mne dostala. Než jsem pochopil, že to nemá ze školy, ale z domova.

Nejdříve trochu nostalgie. Poprvé jsem se ve škole setkal s počítačem na konci 80. let. Šlo o nádherný Commodore 64, což pro základní školu znamenalo tehdy téměř zázrak zvaný programování v Basicu. Většinou šlo o algoritmizaci matematických úloh a motivace to byla výrazná! Podstatná byla ale jiná tvář těchto začátků. Mohl jsem rozšířit elektrotechnický kroužek o nový směr. Pro mne i pro žáky, navíc již od 5. ročníku, který patřil na 2. stupeň. Byla to realita, opravdu jsme na základní škole programovali. Ostatně k čemu jinému kromě jednoduchých her bylo možné tehdy počítač použít? A to byl jeden na celou školu!

Ta vzpomínka má přímou vazbu na dnešní dobu. Měly by se děti na základní škole učit programovat? S rozvojem počítačů, jednak díky zdokonalování grafického rozhraní, a dále kvůli množství hotových aplikací, tato aktivita většinou zmizela, což lze vyčíst i z RVP pro základní vzdělávání. Mírnou nadějí je jeden bod v cílovém zaměření: využívání algoritmického myšlení při interakci s počítačem. Očekávané výstupy jsou ale dovednostní a tomu odpovídá i učivo. Snaha, aby informačně technologický základ průřezově procházel jinými předměty, nic neřeší, protože jde opět o uživatelské dovednosti. Úvod do programování v podobě jednoduché algoritmizace se může objevit snad ještě v matematice, ale to je spíše otázka priorit v každém konkrétním ŠVP.

Je otázkou, zda existuje nějaké východisko? Problém určitě není v programovacím prostředí. Kromě skutečnosti, že ve většině škol leží možná již zapomenutý Baltík ještě z období SIPVZ, jsou zde i jiné skvělé aplikace, navíc pod Open Source nebo jako freeware. Velmi hezké online prostředí Scratch je neuvěřitelně hravé a umožňuje sestavovat jednoduché příkazy. Trochu jiný program KTurtle zase nabízí možnost vykreslování objektů pomocí jednoduché syntaxe s okamžitou zpětnou vazbou v podobě výstupů.

Téma programování je zcela určitě zajímavé právě z pohledu matematiky. Prakticky stačí umět aplikovat rozhodovací podmínky a cykly, nic jiného pro pochopení algoritmických rozborů ani potřeba není. Zbývá didaktika a prostředí, které nebude děti nudit a jež kantor zvládne.

04-05-2015

Na Timovi
Ve světě