it´s too late to be late again

ČlánkyMatematická maturita


Je dobře, nebo špatně, že se bude z matematiky maturovat povinně?

Pro zkoušku hovoří dva argumenty. Chápání matematiky jako prostředku podobně jako u jazykové vybavenosti, ze které se maturuje bez velkých diskusí, a dále historicky daný stav, kdy maturitní vysvědčení je garancí určitého stupně vzdělání. Další důvody snad ani není třeba hledat nebo vymýšlet, protože jde o silná tradiční kritéria. Proti povinné maturitě je argumentů také hodně. Jenže hovořit o důležitosti či zbytečnosti této zkoušky je stejné jako u českého jazyka, buď obě, nebo žádná. A tak jsem se sám sebe zeptal, jak to vidím já. Jako učitel matematiky.

Docházím k názoru, že je mi to vlastně jedno. K předmětu přistupuji odjakživa tak, že u studentů předpokládám spíše zájem, než nezájem a že třeba budou chtít maturovat z matematiky všichni. Nejde o naivitu, ale o mou osobní motivaci. Legislativní nařízení mi v ničem nebrání, pokud tedy maturitu z matematiky jednou zákonem nezakáží. Odklad o jeden rok u odborných škol je úsměvný, ale budiž. Ostatně, tento krok lze vnímat s mírnou dávkou absurdity i opačně, že vláda staví absolventy negymnaziálních oborů do pozice méně schopných. Hrátky s počty hodinových dotací jsou totiž při dosavadní obtížnosti zkoušky spíše legrační.

Má tedy povinná maturita z matematiky nějakou přidanou hodnotu? Já to odhaduji jako opačný Paretův princip. Že 80 % snahy a zvýšené náročnosti přinese 20% efekt. Jinými slovy, do celého procesu se vloží výrazně víc, než se z něj získá. V krátkodobém měřítku rozhodně, v dlouhodobém je šance při trošce optimismu tento nepoměr snížit zvýšenou motivací.

Má to smysl? Podle mne i přes tento neefektivní poměr ano, protože jde o systémové řešení. Přestože nehrozí, že se díky maturitě masově zvýší přirozený zájem o matematiku, bude se o ní více mluvit a výstup ze středních škol bude mít čitelnější tvář. Těch 20 % se navíc netýká studentů, kteří by si matematiku vybrali i bez nařízení a pouze díky vlastní motivaci ji mít (nikoli jen jako útěk před cizím jazykem). A zde je každé získané procento důležité.

23-04-2017

Na Timovi
Ve světě