it´s too late to be late again

ČlánkyJak jsem zažil CLIL


Když končí docela povedený školní rok s neplánovaným bonusem.

Pokud jste zkoušeli provázat výuku v českém a cizím jazyku, realizovali jste CLIL. O co jde? Content and Language Integrated Learning znamená, že kombinujete mateřský a cizí jazyk vzájemně do sebe tak, aby to vypadalo přirozeně. Takový CLIL probíhal spontánně například v prvních letech Facebooku, kdy nebyl lokalizován do češtiny. Osobně si myslím, že to je nejlepší způsob, jak do jiných jazyků (asi nejvíce do angličtiny) pronikat. Dožene vás potřeba, což je výborná osobní motivace.

Řízená výuka s využitím CLIL je také skvělá metoda, protože má systém. Učitel ví PROČ a JAK a celý proces plánuje a vede. Je to hodně náročné, protože bez synchronní komunikace pořád něco chybí. Naštěstí je dnes zdrojů tolik, že si zaslouží kategorizaci. Skvělé jsou vzájemné virtuální návštěvy ve školách, jednak finančně nenáročné (včetně vydatné odměny pro učitele), a dále nezávislé na tom, zda jsou žáci ve škole nebo doma.

Třetí možnost nastává díky dlouhodobé přítomnosti zahraničních studentů ve třídě. Jde opět o spontánní komunikaci, zejména pokud se tito studenti mají chuť zapojovat. Měl jsem štěstí, že přesně do takové situace jsem letos spadl.

Studentku z Thajska potkávám v hodinách matematiky čtyřikrát týdně. A připadá mi normální, že po vysvětlení nové látky nebo některých úloh žákům, provádím to samé i v angličtině. Jednak nechci, aby se nudila, a dále jsem zvědav, jak to vezme. Zní to vlastně docela jednoduše, ale není to tak snadné. Součástí příprav na hodiny se totiž stává i postupná tvorba matematického slovníku. Běžná výuka není nijak hraná, jednak nemám ve zvyku předvádět nějaké divadlo (nejsem zážitkový pedagog), a dále mi ŠVP žádné velké prostoje nedovoluje.

Největší radost mám z toho, že se studentka Aum skutečně vzdělává. Na otázky reaguje a občas i přizná, že něčemu nerozumí. I když její pobyt tady má spíše kulturní charakter, v hodinách počítá a hlavně umí. Jak by řekl odborník, je docela zkompetentněna. Pracovní atmosféra ve třídě (moje i žáků) tím nijak narušena není, spíše naopak.


Takto dlouhodobě jsem se ocitl v podobné situaci poprvé a docela si ji užíval. Dvojjazyčnost jsem se snažil vnímat procesně jako prostředek, určitě ne jako cíl. Občas jsem zkusil začít hodinu anglicky, budiž pochvalou pro kolegyně angličtinářky, že se žáci běžně chytali. Ano, tak si představuji CLIL, který mne baví. Zcela jistě nekoncepční, nestrukturovaný, ale přirozený.

01-07-2017

Na Timovi
Ve světě