it´s too late to be late again

ČlánkyPedagogický den 2017


Jak se hledá cesta ke kvalitní škole?

Celokrajská setkání učitelů realizujeme pravidelně každý rok, letos šlo již o patnácté za dobu existence Krajského vzdělávacího centra. Pedagogický den je pokaždé tematicky nějak zaměřen, letos jsme zvolili slogan Cesta ke kvalitní škole. Jakkoli může být tento název polemický, jsem přesvědčen, že smysl má. Všichni si přejeme, aby naše děti chodily do dobrých škol. Příklady dobré praxe a zkušenosti jiných jsou k nezaplacení, proto jsme Pedagogický den připravili společně s Českou školní inspekcí.

Hostem byl náměstek ústředního inspektora PhDr. Ondřej Andrys a jeho téměř 1,5hodinové vystoupení bylo skvělé, což potvrdil i potlesk na konci této části. Neměl problém občas zarýt do ředitelů škol stejně jako do politiků a vrcholných představitelů našeho školství. Navíc měl téměř vždy pravdu.

Pedagogický den 2017

Pedagogický den poté pokračoval setkáním v sekcích podle stupně škol (MŠ, ZŠ, SŠ), v roli moderátorek byly inspektorky z Karlovarského inspektorátu. Já to chápu tak, že pohled lidí z ČŠI na školy by měl být v obecné rovině objektivní, neboť mají možnost porovnávat. A pokud jsou ochotni se o tuto zkušenost podělit, je to jen dobře. Soudě podle názorů účastníků se to u nás povedlo.

Jak to vidím já?

Není to pouze o tomto setkání. V celostátním měřítku nemá hledání cesty ke vzdělání pro 21. století žádnou propracovanou vizi, je to hlavně o každé konkrétní škole a jejím řediteli. S postupujícím profesním věkem a možností častých setkávání s kolegy z jiných škol se utvrzuji v názoru, že to sociální inženýrství, které se do škol nenápadně plíží, bude brzy problém. Logistika shora je stále více odtržena od reálné praxe a plánování nevychází. Ukázkou je nezvládnuté financování inkluze, že to bude drahé jsme věděli. Oni jsou překvapeni. Nebo neustálé stesky nad tím, že nám umírají technické obory, že převládá zájem o společenskovědní studium a že za všechny neduhy našeho školství mohou gymnázia. Ale jednak to není pravda, a dále nikdo neví, kolik odborníků a na co bude potřeba za 10 let.

22-10-2017

Váš e-mail:
Text:
Kontrolní kód:
Zapište číslicí, kolik je pět plus tři:
  
Na Timovi
Ve světě