it´s too late to be late again

Články



Projektové řízení - ano, nebo ne? (1)


Řekli vám, že budete řídit projekt. Co teď?

Úvodní část je hlavně o tom, jestli se máte pojmy jako projekt nebo projektové řízení zabývat. Vlastně jestli chcete. Protože bez chuti a motivace to zpravidla nedopadá příliš dobře. Pokud ano, je dobré si uvědomit že projektové řízení a řízení projektu není to samé. A také že za podobnými názvy nemusí být všechno, co se tak pojmenuje. Začněme tedy o projektu.

Nejdříve je třeba si ujasnit, co vlastně chcete řešit. Jestli nějaký interní systém práce, komunikace či evidence, nebo službu, kterou chcete poskytovat mimo vaši organizaci. Z hlediska procesů i plnění cíle je takové rozlišení důležité, má navíc vliv i na rizika a další prvky. Obě vize mohou být samozřejmě i kombinovány.

Velmi špatná situace je, jestliže ve vašem okolí podobné organizace projektují jako zběsilé a vy ne. Můžete se dostat pod tlak (uvnitř i vně organizace) a podlehnete. Pustíte se do podobných aktivit, aniž byste tím něco někam posouvali. A představte si, že vám projekt schválí. Jste postaveni před problém, jak jej řídit. Umíte to?

Když to shrnu, tak řídit projekt znamená soustředit se na jeden cíl a na něj vázané úkoly, aktivity, zdroje, …

Pokud jde o projektové řízení, tak to je především postoj k řešení problémů pomocí vhodných a osvědčených nástrojů. Metoda, která nabízí komplexní přístup k mnoha situacím v životě. Jako i v jiných případech, ani zde se z toho nesmí stát dogma, ale fakt je, že to funguje. Je to stejné jako když využíváte konkrétní příklady pro tvorbu obecných modelů, jestliže si například zvyknete na jeden přístup k rozpočtování a ten vám vyhovuje, není důvod jej měnit.

Můj pohled kantora (jiným učitelům): zkusili jste si někdy promyslet svoji hodinu projektově? Nejde o projektovou výuku, to je něco jiného. Ale váš přístup ke struktuře hodiny jako celku včetně všech záležitostí je jiný. A je úplně jedno, jestli učíte frontálně, nebo konstruktivisticky. Důležitý je výstup, přidaná hodnota, splnění úkolů (v projektovém slova smyslu, nikoli domácí cvičení), …

Jestliže máte možnost odřídit si nějaký projekt, je to ideální chvíle pro první aplikaci projektového myšlení. A postupně si zvyknete na různé situace, kterým podobný přístup vyhovuje. I zadaný dlouhodobý úkol se vám potom bude řešit uvolněně a méně stresově. Závěr je jednoduchý, jde o metody, které jsou aplikovatelné v mnoha oblastech práce bez ohledu na to, jestli píšete knihu, zřizujete web, řídíte nějaký vzdělávací projekt nebo plánujete prázdninovou oslavu.

05-02-2018

Na Timovi
Ve světě