it´s too late to be late again

ČlánkyNový web školy


Nové stránky Gymnázia Sokolov vyrostly na platformě phpRS.

Když jsem se pouštěl do nového webu školy, trochu jsem hledal motivaci. Přece jenom jde o něco jiného, než o osobní stránky. Nejedná se o publikační web pro prezentaci vlastních názorů a polemik, ale o oficiální poskytování informací veřejnosti. Zároveň by měl web respektovat vzdělávací trendy v naší zemi, chystanou realizaci RVP, různé specializace studia, apod.

Gymnázium Sokolov - vzhled webu

Publikační systém
Základní představa, kterou jsem měl, vedla k výběru vhodného systému. Že musí jít o personifikovaný publikační systém, bylo jasné od začátku. Nakonec jsem se rozhodl pro phpRS. Jde o aplikaci, která je u nás dostatečně ověřena právě ve školách a jiných organizacích nekomerčního charakteru. Web školy by měl především poskytovat informace s možností zpětné vazby, to je zde umožněno.

Nejdůležitější charakteristika se skrývá v principu publikování. PhpRS je dostatečně robustní a komplexní systém, aby zvládl silné redaktorské zázemí. Cílem tohoto webu bylo poskytnutí práv všem učitelům publikovat podle zájmu a odborného zaměření. Redakční přístup do systému je chráněn uživatelským jménem a heslem. Navíc umožňuje ochranu vložených dat, protože každý autor může ovlivňovat pouze své vlastní články.
Tato vertikalita je tříúrovňová – nejnižší je autor, nad ním redaktor, který může mít autory přiřazené pod svoji správu, a nakonec administrátor. Ten edituje celé redakční prostředí, včetně práv podřízených kategorií. Správce systému phpRS zajišťuje technickou a designovou stránku a nemusí být v systému vůbec registrován.
Zápis autorů a redaktorů je možný pouze přes administrátora, což je zejména u školy vhodné. Jedná se totiž o oficiální prezentaci školy, nikoli o diskusní platformu. Každý účet je personifikován uvedením jména, tuto vlastnost nelze bez zásahu admina obejít.
Systém phpRS nabízí i další možnosti – vytváření odkazů, které je možné řadit do editovatelných kategorií, stahování souborů běžných internetových formátů, apod. I k těmto činnostem může mít autor přidělena práva.

Design webu
Design webu je uschován v samostatném souboru s kaskádovými styly, který je snadno upravitelný. Moje představa byla poměrně jednoznačná - prostředí by mělo být přehledné, intuitivní a logické, s výraznou převahou textových prvků, a především bez zbytečných kosmetických doplňků. Umisťování fotografií do defaultní stránky bez přímé vazby na její obsah příliš neuznávám a zde jsem se jim také vyhnul. Osobně jsem přesvědčen, že zejména úvod by měl být výrazně informační. Záhlaví je voleno tak, aby nebylo v žádném případě dominantní, veškeré použité barvy patří do kategorie tzv. bezpečných. Přestože by to dnešním prohlížečům mělo být prakticky jedno, osobně jsem přesvědčen, že respektování tohoto pravidla přežito stále není. Barevný přechod v záhlaví je vytvořen pomocí gradientu tak, aby použitý prohlížeč nebyl zaskočen. Především byla dodržena zásada přístupnosti webu a použité barvy jsou dostatečně kontrastní vzhledem k pozadí. Velikost textu je menší, nicméně je možné použít zvětšení pomocí prohlížeče.

Vzhled stránek není žádné dogma. I v případě drobných úprav by se ale měl celkový charakter webu zachovat. O redakční web se starají studenti školy a každá aplikace musí být proto snadno ovladatelná. Technologie webu je ve spolupráci PHP a databáze MySQL. Tím jsem měl možná začít, ale to je již popsáno v jiném článku o phpRS.

>>>>>

14-09-2006

Na Timovi
Ve světě