it´s too late to be late again

ČlánkyNejste u toho sami (7)


Odpovědnost je hlavně na vás.

Jakmile řídíte projektově, je důležité brát v úvahu ještě jeden prvek. Jde o zainteresované osoby nebo strany, což není jen o několika konkrétních lidech, ale i o různých firmách, spolcích, apod. Jde o aspekt, který se občas opomíjí, to ale může přinést nečekané důsledky. Mohou vás ovlivňovat zevnitř (což ustojíte) nebo mimo organizaci (to už je horší). Jedna věc jsou cíle, ke kterým směřujete, druhá zase procesy. A do těch si příliš mluvit nenechte. O co se vlastně jedná?

Ve stručnosti lze říct, že o všechny vlivy, které vaše výsledky nějak zasáhnou. A to pozitivně i negativně. Jednoznačně sem patří cílová skupina. Ve škole to bývá velmi častý jev, neboť jde zpravidla o žáky. Vy přece víte nejlépe, co jim výsledky projektu přinesou, že? Jenže ono to může dopadnout úplně jinak.

Jinou zainteresovanou osobou mohou být učitelé. Máte představu, jak se zapojí například do ověřování nějakých výstupů. Dokonce z toho mohou mít i drobný finanční bonus. Ale ono se ukáže, že je to moc nezajímá. Už jsem se setkal několikrát s tím, že peníze navíc příliš nemotivovaly, že vítězily jiné parametry, nejčastěji únava nebo naopak ztráta volného času. Obojí je pochopitelné.

A třetím příkladem je snaha o zvýšení konkurenceschopnosti. Čím budete úspěšnější, tím více může jiná škola v okolí ztrácet. Ale školství není byznys a hrát si na něj se nemusí do budoucna vyplatit. Školy by měly spolupracovat. V případě účasti externích firem je naopak od začátku jasno. Pro ně to bude obchod vždy.

V každém případě je pravda, že zainteresované strany projekt nezjednoduší. Naopak jej mohou komplikovat více, než je třeba, což může vést k selhání realizace. Problém je v tom, že ony projekt neřeší a případné změny požadavků jim připadají snadné. Přitom stačí jeden zásah a mohou se rozsypat zásadní faktory, například harmonogram. Odpovědnost je stále na vás.

Možným řešením je tvorba tzv. prototypů. Představte si, že vytváříte pro klienta kurz v elearningovém prostředí, které nezná. Než riskovat, že výsledek pro něj nebude přijatelný díky jiné přístupnosti nebo malé intuitivnosti, je vhodnější připravit si krátký vlastní kurz s veškerou funkcionalitou. Takové demo vám může později ušetřit nepříjemné okamžiky.

14-07-2018

Na Timovi
Ve světě