it´s too late to be late again

ČlánkyJe důležité spolu mluvit (8)


Projektové řízení je především o komunikaci.

Mezi tzv. měkké dovednosti (soft skills) patří vedení lidí. Lidské zdroje bývají velmi často podceňovány, přitom jde o zásadní kritérium úspěšnosti. Jestliže manažer v jakémkoli stupni hierarchie neumí s lidmi pracovat, neměl by takovou pozici zastávat. Zní to docela ultimativně, že? Jenže tak to zkrátka je, s lidmi je třeba mluvit. Nebát se být i polemický, ať nahoru nebo dolů.

Pokud se jedná o řízení projektu, tým, který je do něj zapojen, musí fungovat. Aby to bylo úplně jasné - každá projektová pozice znamená plnění konkrétních úkolů. Jestliže jeden článek selže, musí se to zákonitě projevit jinde. Efekt motýlích křídel funguje spolehlivě. Manažer nese odpovědnost a logicky rozhoduje.

Stručně několik oblastí, kterým jako projektoví manažeři nemáte šanci uniknout.

Manažer musí komunikovat, a to hlavně směrem dolů k podřízeným. Musí umět říct i nepříjemná fakta. A co víc, příjemce těchto informací je musí přijmout. Nikoli jen formálně, ale odpovědně. (Prosadíte snížení pracovního úvazku pracovníka, který si neumí zorganizovat svoji práci a situace začíná být riziková. I tak vaše spolupráce pokračuje, uznal, že máte pravdu.)

Manažer musí vyžadovat zpětnou vazbu při plnění úkolů. Tento trend je opravdu důležitý, rozhodující je pravidelnost u dlouhodobých úkolů a okamžitost při řešení nečekaných událostí. Pokud v tomto nemá manažer systém, je hodně obtížné projekt uhlídat. (Pravidelně kontrolujete stav rozpočtu a ukazatele.)

Manažer musí umět pracovat s časem. Především se svým, ale efektivita jeho plánování logicky dopadá na ostatní. (Nenávidíte pozdní příchody, protože vás okrádají o drahocenný čas. Sami pozdě zpravidla nechodíte. Je to díky tomu, že si čas opravdu plánujete včetně rezerv.) Time management považuji za základ. Nelíbí se vám takto explicitní vyjádření? Umíte si ale představit dlouhodobější spolupráci bez podobného přístupu? Já ne.

Manažer musí umět vyhodnocovat a řešit konflikty. K těm docházet určitě bude, nemá smysl před nimi zavírat oči. Hlavně je důležité mít pocit, že vámi zvolené řešení je smysluplné do budoucna, nikoli pouze nyní pro uklidnění situace. (Jste typ člověka s orientací spíše na úkoly, než na čas? Vzniká tak podhoubí pro konflikty, protože se stane, že nejsou respektovány termíny. Nastávají situace, se kterými si musíte umět poradit.)

Podobných příkladů je hodně, z uvedených je zřejmé, že velkou roli hraje zkušenost. Je také důležité držet se vlastní cesty a nesednout si na zadek z velkých hráčů. Časem zjistíte, že mnozí z nich si na ně jen hrají. Hodnota vaší role roste s odpovědností a falešná loajalita je past a cesta do pekel.

26-08-2018

Na Timovi
Ve světě