it´s too late to be late again

ČlánkyKosmonaut z Čech


"Co když sama naše existence je předmětem nějaké pravděpodobnostní studie, kterou provádí vesmír?"

Příběh jednoho člověka nikdy nemůže být jen jeho. Každý osud se dotýká jiných, někdy jen letmo, jindy jim jde naproti. Můžete si stokrát říkat, že to co čtete je jen fikce, ale potom se tam objeví jména nebo postavy, které až tak fiktivně nepůsobí. Stačí si přečíst noviny nebo si občas pustit televizi. Ideály dostávají pořádně zabrat.

Jakub Procházka jako český vyslanec do vesmíru a prachového oblaku Chopra cestuje několik měsíců sám. Možná proto přichází na scénu chimérická postava Hanuše, která vnáší do života kosmonauta nový rozměr. Neuchopitelná, ale podivně reálná bytost je jediným společníkem Jakuba při jeho vyrovnávání se s nečekanou situací.

Po návratu zjišťuje, že životy blízkých dostaly jiný směr. Jeho vnímání staré i nové reality je v kontrastu s chápáním světa jeho estébáckým otcem a vlastně je to jistý způsob očisty. Jenže ta vede ke zjištění, že ti čistí jsou pořádně špinaví. Cesta příběhu končí tam, kde začala.

05-01-2019

Na Timovi
Ve světě