it´s too late to be late again

ČlánkyValidita CSS (2)


Hlídač správně zapsaných kaskádových stylů

V pokračujícím článku o validitě webu chci ukázat zajímavou, a možná ne tak úplně známou kontrolu správně napsaných kaskádových stylů. Vycházím ze způsobu psaní do samostatného souboru (např. styl.css), nikoli z použití CSS uvedených přímo v kódu stránky.

Kontrola validity se provádí podobně jako u webové stránky. Do připraveného formuláře ve validátoru CSS se zapíše celá cesta k tomuto souboru a validátor jej vyhodnotí. V ideálním případě s výpisem Congratulations!, což znamená, že CSS soubor je validní dle zásad W3C.
Někdy se ale může stát, že je všechno v pořádku, nicméně se objeví několik připomínek. Ty nemusí mít na použití kaskádových stylů výrazný vliv, přesto je dobré o nich vědět. Tato Warnings totiž upozorňují na existenci různých druhů prohlížečů a jejich vývojových verzí. Zároveň jde také o skutečnost, že i CSS jsou v několika užívaných úrovních.
Třetí forma výpisu ukáže chyby, které jsou většinou v chybějících nebo špatně použitých znacích. Jde především o složené závorky, středníky a znaky, které uvozují blokové a textové části. Jestliže je tato chyba u prvku, který je použit pouze jednou, možná si toho ani na webové stránce nemusíte všimnout. Sice se to zpravidla projeví tím, že uvozená část stránky neodpovídá vámi danému formátování, nemusí to být ale patrné na první pohled. Jsem přesvědčen, že právě zde je validátor CSS velmi cenný. Pomocí výpisu totiž veškeré chyby snadno najdete a opravíte. Vzhledem k tomu, že jde o externí CSS soubor, může případná chyba ovlivňovat více stránek nebo i celý web.

Osobně tuto validitu doporučuji používat. Zápis CSS stylů (asi správně) probíhá v odstavcích, kdy se každá vlastnost a její hodnota zapisuje na samostatný řádek. Já patřím mezi narušitele tohoto systému a vlastnosti každého prvku píšu kompletně do jednoho řádku. Přestože mi to vyhovuje, pro někoho to může být méně přehledné. A právě tady je využití validátoru CSS hodně přínosné.

Je velmi důležité, aby se z validátoru nestala jakási modla, ke které se budou všichni demagogicky obracet a klanět. Účelnost těchto nástrojů je zřejmá v garanci, že je stránka technicky v pořádku. To ale neznamená, že se automaticky jedná o web informačně kvalitní a hezký. To za vás žádný validátor nevytvoří, je to pouze na vás.

19-10-2006

Na Timovi
Ve světě