it´s too late to be late again

ČlánkyMicro:bit hlídá vzdálenost


Vzdělávací projekt jako skvělá hra.

Hlídač vychází ze stavebnice Grove Inventor Kit. Reaguje na pohyb tak, že se při přiblížení objektu k senzoru vzdálenosti rozblikají výstražně kontrolní ledky na micro:bitu a číselný displej zároveň ukazuje vzdálenost. Funguje výborně, nejdříve jsem jej nastavil na 10 cm a je docela přesný. Pro výuku jde o výborný pokus, protože je interaktivní a kód má hezkou strukturu. Musíte si do Makecode přidat rozšíření Grove, které je v nabídce. Vzniká tak bezvadný námět pro vzdělávací projekt propojující informatiku, matematiku, fyziku a technický přístup.

Co potřebujete?
Micro:bit (s USB kabelem)
Shield for micro:bit V2 (rozhraní pro připojení dalších prvků)
Ultrasonic Ranger (senzor vzdálenosti)
Digit Display (ukazatel vzdálenosti)

Co potřebujete

Bloková sestava
Jestliže budete chtít celý program skládat z programovacích bloků, pracujete se dvěma vizuálně oddělenými částmi. Ta první připojuje digitální displej, který je zapnutý neustále. Což znamená, že pořád ukazuje nějakou vzdálenost. Dokonce reaguje i na zeď vzdálenou okolo 6 metrů. Druhá část je tvořena složitějším kódem, u kterého se zdržím.

Nejdříve je třeba připojit senzor vzdálenosti. Ten je jednoduchý, protože je v Grove připraven. Další část je již dána podmínkami, neboť ledky na micro:bitu musí reagovat při překročení krizového přiblížení. Usměvavý smajlík se mění na výstražné označení, které navíc bliká. To je celé.

Javascript
v Javascriptu jde o zápis do 22 řádků, pokud použijete přednastavenou ikonu (smajlík). Při vlastní konstrukci svítících ledek několik řádků přibude, ale přes třicet se asi nedostanete. Kód je tudíž velmi přehledný. Pokud skládáte bloky, doporučuji v Makecode průběžně přepínat mezi nimi a kódem, jde o hezkou didaktickou pomůcku.

Nebojte se navádět žáky k tomu, aby se odvážili zasáhnout do kódu, i když program rozbijí. Pravděpodobně se ztratí v závorkách a hledání chyb je v takovém případě skvělá motivace. Didakticky využitelných nápadů je hodně a může jít i o týmovou soutěž.

Vzdálenost v Javascriptu

Jak dál?
Podmínky lze stanovovat dále například pro vzdálenostní interval a změnu ikony (zamračený smajlík?). Dostanete tak větvení if - else if - else, což už může vyžadovat přípravu algoritmu předem jako hezkou bonusovou úlohu. Už jsem psal, že micro:bit sám o sobě je jen mikropočítač, který se musí naprogramovat. V tomto případě skvěle a jednoduše propojuje několik hardwarových prvků, které tvoří ucelený produkt.

07-07-2019

Na Timovi
Ve světě