it´s too late to be late again

ČlánkyMicro:bit a hudební stroj


Když (si) při programování hrajeme.

Další fyzikálně zajímavá sestava se týká kombinování zvuku a světelných reakcí. Velmi jednoduchý algoritmus vychází ze stavebnice Tinker Kit, která obsahuje kromě micro:bitu Breakout destičku, propojovací kabely a několik dalších modulů. My budeme potřebovat minibzučák a malou klávesnici ADKeyboard s pěti tlačítky.

Nejdříve je nutné doinstalovat balíček kódu Kinter Academy. Je přímo v nabídce MakeCode, takže jde o záležitost několika sekund. Je nezbytný, protože celý proces je na něm závislý. Já jsem si nainstaloval i další rozšíření OLED, kterým můžeme nastavit LEDky pro různé tóny.

Sestava pro hudební stroj

Díky tomu, že je v nabídce pět tlačítek, můžeme pro každé naprogramovat zvuk jiné výšky. Vlastní kód je poměrně lehký na sestavení a krátký, což u přídavných modulů a rozšíření bývá běžné. A nakonec si už můžete zahrát.

Jde o sestavu, která je snadno dostupná, v hlavní roli je samozřejmě micro:bit. Je vhodná pro dvojici žáků, protože i v takto jednoduchém programu lze zajímavě experimentovat. Frekvence tónů se zapisuje číselně, opět zajímavá úloha pro její sledování ve vztahu ke zvuku a jeho výšce. Význam pro fyziku je zřejmý, ale hlavní přidanou hodnotu vidím v propojení s programováním. V podstatě jde o jednoduchý základ IoT.

Jak je vidět, celý kód je opravdu jednoduchý, i když na obrázcích není celý. Sestava má ale podporu na webu, takže by učitel neměl mít problém.

Makecode - kód v blocích
Ukázka kódu v blocích

Makecode - kód v javascriptu
Ukázka kódu v Javascriptu

17-11-2019

Na Timovi
Ve světě