it´s too late to be late again

ČlánkyProjektový přístup PRINCE2


Další z modelů projektového řízení mi dal opravdu hodně.

Třídenní kurz Projektové řízení PRINCE2 znamenal skutečnou nalejvárnu. Představte si skupinku, která se skládá ze tří účastníků a jednoho lektora. A dále celodenní zápřahy, kdy se střídá vysvětlování a diskuse s průběžnými testy. Navíc víte, že vás v závěru posledního dne čeká zkouška. A k tomu fakt, že podobné dobrovolné testování znalostí a dovedností už lehce hraničí s masochismem.

Mám za sebou několik kurzů o projektovém řízení, ale PRINCE2 mi vyhovuje opravdu hodně. Zaměření na produkt a jeho kvalitu má velký smysl, patří sem i důraz na přínosy. Já jsem nikdy do projektu bez pořádné přípravy nešel a nyní mám před sebou hřiště s pravidly, která jsou jasná. Vlastně je to pohodlné. Pokud již máte s přípravou a řízením projektů zkušenosti, asi je zřejmé, že stejně kombinujete různé alternativy. Je to taková projektová didaktika, která vyžaduje pevný základ.

PRINCE2 je o principech, tématech a procesech. Důsledné sledování budoucích výstupů z pohledu závislého na těchto parametrech prakticky zmenšuje prostor pro improvizaci. Jsem přesvědčen, že tak to má být, projekty jsou o penězích a naběhnout si může být snadné. A když k vynucené změně dojde, musí být zřejmé proč, kdy a jak. Vytvoříte si scénář včetně možných hrozeb a příležitostí a doufáte, že nebude důvod pro agilní metody. Ale on bude.

Možná proto jsem přistoupil k projektu, který nyní připravuji, hodně obezřetně. Pevný a odůvodněný základ, předem nastavená pravidla a velká opatrnost při jakémkoli příznaku nejistoty nebo potenciálních rizik.

14-12-2019

Na Timovi
Ve světě