it´s too late to be late again

ČlánkyMoodle ve škole (2)


Netradiční využití e-learningového prostředí Moodle.

Velmi zajímavý způsob využití LMS Moodle zvolila Základní škola Sokolov, ul. Pionýrů. Kromě běžného zapojení systému do vzdělávacích kurzů učitelů v rámci SIPVZ (Publikování na Internetu, ICT na 1. stupni) jej využili učitelé školy jako společnou platformu pro přípravu Školního vzdělávacího programu.
Zvolili jedno průřezové téma (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech), které zpracovali do metodické podoby pro všechny učitele školy. Zaměření tématu je pro 1. stupeň, technické zpracování vypadá jako klasický kurz, rozdělen do několika kapitol. Ty jsou obsahově řazeny tak, že pokračující části konkretizují obecnější pojetí. Výsledný kurz (pokud je možné tento pojem v takové souvislosti použít) je naplněn velkým množstvím materiálů, které mohou učitelé použít napříč studiem.
Na tvorbě se v rámci projektu SIPVZ podílela skupina vyučujících školy, po dokončení došlo k postupnému zapojování ostatních pedagogů tak, aby celkové využívání bylo smysluplné především z metodického hlediska.
Systém umožňuje všem učitelům, kteří jsou do projektu ŠVP zapojeni, pracovat online, neboť zvolená verze Moodle 1.6 je bezpečná, stabilní a závisí především na dobrém připojení. Vlastnosti Moodle jsou také dobře využitelné, zejména možnost skrytí rozpracovaných témat, úkolů a materiálů, skladiště dat, které si škola strukturalizuje podle svých potřeb a týmová práce na dílčích úkolech.

Využívání takových LMS systémů není jednoduchá záležitost. Jedna věc je technické zabezpečení a funkčnost, druhá, mnohem důležitější, je chuť lidí takto pracovat, v dané oblasti se vzdělávat a najít si svoji vlastní motivační polohu. Z hlediska vývoje školy (v tomto případě základní) jde o výrazný krok dopředu, který rozšiřuje vzdělávací cíle ICT do dalších oblastí.
>>>>>

16-01-2007

Na Timovi
Ve světě