it´s too late to be late again

ČlánkyVideo a výuka na dálku


Na videu vlastně není nic moderního. Je jenom skvělé.

Jde možná o jeden z posledních článků na téma výuka na dálku. Již několikrát jsem se zmínil, že v rámci online vzdělávání preferuji myšlenku převrácené třídy. A k té se jednoznačně hodí video. Jsem to vlastně pořád já, jenom mne žáci nevidí, pouze slyší. Podle jejich reakcí je tato cesta správná a mne docela baví.

Moderními technologiemi ve školní praxi se zabývám téměř dvacet let. Když se ale ohlédnu za uplynulými třemi měsíci, jsem překvapen, jak málo digitálních nástrojů jsem do výuky zapojil. Důvod je zřejmý, celý proces musel být koncepčně velmi jednoduchý hlavně s ohledem na žáky a jejich domácí možnosti. Jsem zastáncem webových aplikací, které jsou nezávislé na operačním systému, což vede k tomu, že pracuji spíše s vlastními materiály, než převzatými zdroji.

Co jsem využíval najdete v předchozích textech. Dnes půjde o video a matematiku. Veškerá moje příprava probíhá hlavně v iPadu. Téměř ve všech probíraných tématech jsem mohl využít Geogebru a schopnost tabletu natáčet dění na obrazovce. Jak jednoduché! Připravím si ukázku, zapnu natáčení a je to. Vzhledem k tomu, že Geogebra je dynamická aplikace, pro video je ideální. Aby iPad nahrával i zvuk (můj komentář), je třeba zapnout při snímání mikrofon. Nabídka zapnutí/vypnutí se objeví, když podržím stisk na ikonce pro nahrávání.

Video a výuka na dálku

Druhou klíčovou aplikací je pro mne Vittle. Skvělý, jednoduchý a intuitivní program, kterým natáčím moji práci na kreslícím plátnu. K psaní používám stylus, protože můj iPad nepodporuje Apple Pencil. Žádný krasopis, ale zase je to tak nějak normální. Aplikace umožňuje vkládat obrázky, které si připravím předem. Stejně tak celý scénář, co ve videu bude a jak je chci dlouhé. To je velký problém, je lepší natočit jedno delší video, nebo několik kratších, která na sebe navazují? Někdy je vhodné myšlenku a postup netrhat, jindy to komplikace není.

Připravuji si osnovu a vyřešené úlohy, což ve třídě běžně nedělám. Tam chci hledat společně se žáky, video by bylo ale příliš dlouhé. Průměrná délka je okolo 15 minut, to mohou vydržet sledovat až do konce.

Několikrát si o něj žáci řekli sami. Napsali, že si s něčím konkrétním nevěděli rady a já zareagoval. Organizovat rychlou konzultaci není moc efektivní, jednak je plánuji, jednak by byla náhoda, aby měli zrovna čas všichni. A tak jsem natočil video, které poradilo asynchronně. A zbytek se dořešil na plánované konzultaci.

Teprve poté vkládám videa do Classroomu jako podklady pro studium. I to musí mít logiku, elearningové kurzy nemám podle ročníků, ale řadím je tematicky. Pro online konzultace již používám raději notebook, protože na tabletu jsou googlovské aplikace oddělené. Mohu sice použít prohlížeč, ale roli zde hraje i velikost displeje.

20-06-2020

Na Timovi
Ve světě