it´s too late to be late again

ČlánkySlepé skvrny


Analýza nebo odhad dobrodružné budoucnosti?

Na knihu Daniela Prokopa jsem byl opravdu zvědav. Jeho vystoupení, kdy občas zdůrazňuje Karlovarský kraj, mne občas dráždí, protože v jeho slovech region na západě vyznívá poměrně katastroficky a já to tak nevidím. A dále jsem byl zvědav na rozbor vzdělávání, protože jsem v něm prakticky celý život. Opět na západě republiky. Následující řádky jsou spíše moje reakce na jeho text.

Oceňuji, že nevychází pouze z tvrdých metrik a dává je do souvislostí. Opravdu se ukazuje, že sociální oblast a vzdělání vyúsťuje v politiku, se kterou šikovní političtí marketéři umí pracovat. V našem Karlovarském kraji je to vidět hodně, což je výhoda malého regionu. Jakékoli výsledky se zobrazují v podobě konkrétních osob, nikoli pouze politických figur.

Slepé skvrny

Jak je to s tou úrovní vzdělanosti? Já mám s různými vyjádřeními ve stylu "žák 9. třídy v Karlovarském kraji je na úrovni sedmáka v Praze" docela problém (nejde o citaci z knihy). I když se vychází z tvrdých dat a testování, po tolika letech praxe s tím nesouhlasím. Orientace na výkon není všechno. Spíše zde vidím hledání mediálně vděčné senzace.

Inkluze. Pojem, který se stal synonymem obchodu s iluzemi. Podle mne nespravedlivě, já odpůrcem nikdy nebyl a ona logiku má. Jiná věc ale je, že v našem decentralizovaném školském systému hlavně teoretickou, přičemž se mění v sociální inženýrství založené především na absurdní administrativě. Za vše hovoří pojem lektor-implementátor, což nemohl vymyslet soudný člověk.

Patří sem i víceletá gymnázia. Snaha o jejich rušení je zejména v našem kraji hodně viditelná. Jenže je třeba si uvědomit, že gymnázia tvoří hlavní základnu pro vysoké školy a možnost výraznější profilace bude na základních školách objektivně vždy menší. Samozřejmě u nadaných žáků, ale zatím mne žádný výstup z poraden nepřesvědčil, že jsou schopny to skutečně posoudit. Nadání má hodně podob a zcela jistě k nim patří i dlouhodobý a cílevědomý zájem. Zrušení víceletých gymnázií by společnosti rozhodně neprospělo.

Z knihy Slepé skvrny vyzařuje ještě jeden názor. Pokud budeme cokoli stavět na populismu a krátkozrakém řešení, nemáme moc šancí na zlepšení.

20-09-2020

Na Timovi
Ve světě