it´s too late to be late again

ČlánkyRevize RVP a fyzikář


Povídka z nenapsané (třídní) knihy.

Přehled redukcí RVP ZV je docela smutné čtení. Učí desítky let a ví, jak vysvětlovat souvislosti, aby došlo k pochopení. Fyzika je skvělá cesta pro vnímání jevů okolo nás. Role učitele je obtížně nahraditelná, protože děje je třeba přiměřeně modelovat a to chce nadhled a zkušenost. Má to v sobě v nějaké míře každý fyzikář a v pedagogickém světě se tomu říká didaktika.

Možná proto jej příliš netrápí vyřazená témata. Je mu jedno, že z učiva mizí Newtonovy zákony, tepelná přeměna nebo Brownův pohyb. Pokud totiž bude třeba tolik propagovanou badatelskou výuku opřít o uvedené jevy, on se o ně opírat bude. Protože vyvolávají touhu po objevování bez ohledu na skutečnost, že jsou vyškrtnuty. I tomu se říká didaktika.

A zdůvodnění, že zrušená oblast "vede k formálnímu učení bez pochopení podstaty věci" je naopak ukázka didaktické neschopnosti.

21-03-2021

Na Timovi
Ve světě