it´s too late to be late again

ČlánkyNáležitosti školního webu - autoevaluační asistent


Chcete zjistit, zda vámi vytvořený školní web odpovídá obecným kritériím?

Služba, která rozhodně stojí za pozornost. Ondřej Neumajer se školním webům věnuje již delší dobu, a po jeho knize Budujeme školní web, která se stala pracovním nástrojem většiny školních webmasterů, nabízí veřejnosti možnost autoevaluace.
O co vlastně jde? Autor školních stránek (nebo kdokoli jiný, samozřejmě) může využít hodnotící dokument, který je ke stažení na webu autora ve formátu PDF nebo jednoduše použije online aplikaci s průvodcem pro celé hodnocení.

Autoevaluační asistent - online výstup

Mé první pochyby o hlavní záludnosti autoevaluací v podobě příliš subjektivního posuzování brzy zmizely. Jednotlivé otázky jsou totiž tak cílené a adresné, že na ně odpověď na hodnoceném webu je, nebo není. Proto je výsledek poměrně objektivní, záleží především na tom, zda posuzovatel otázkám rozumí. Aby věděl, na co vlastně reaguje. Hlavní význam autoevaluačního přístupu je v odpovědích autorovi webu. Na základě zjištění může svoji práci upravovat tak, aby stránky odpovídaly požadavkům veřejnosti i školy samotné. Smysl asistenta není v tom, aby si někdo klepal uznale na rameno, ale aby měl v ruce nástroj pro souhrnný pohled.

Na aplikaci si cením zejména skutečnost, že řeší samotný vzhled stránek pouze z hlediska zásad přístupnosti, různé kosmetické doplňky v podobě samoúčelných animací a blikátek hodnotí spíše záporně. Naopak, velmi výrazným prvkem v celkovém hodnocení je síla informací a na ně navazující funkčnost systému vzhledem ke službám školy.

Sledované oblasti, které asistent nabízí:
- obsah a poskytované informace
- publikování na Internetu
- webdesign
- bezpečnost a legislativa
- bonus a penalizace.


Výsledek v online aplikaci nabízí celkové body, slovní hodnocení a nejlépe a nejhůře hodnocené oblasti. Stránka je uvozena velmi vkusným hypertextovým logem, které mne svým grafickým nápadem opravdu potěšilo.

Ondřej Neumajer slibuje postupnou aktualizaci autoevaluačních procesů, což je logické, protože i webové techniky se dále vyvíjejí. Prošel jsem si celou aplikaci při hodnocení našeho školního webu, výsledek celkem odpovídal i mému prvotnímu posouzení. Přesto mne donutil se nad některými body zamyslet, zda je do stránek zapojit, či nikoliv. V každém případě je důležité ohodnotit web znovu v delším časovém intervalu. Možná, že výsledek nebude stoprocentní, ale autor by měl mít jasno v tom, proč jeho web některá sledovaná kritéria nesplňuje. Už proto, že zde nejde o uniformitu školních webů, ale o to, aby plnily svůj účel.
>>>>>

04-02-2007

Na Timovi
Ve světě