it´s too late to be late again

ČlánkyVýuka na dálku a návrat do školy


Zamyšlení kantora nad uplynulým rokem.

Prezenčně jsem se setkal se svými žáky v září a jeden týden před vánočními svátky stejně jako většina učitelů. Ti moji jsou šikovní a naši společnou distanční výuku nijak nekomplikují. Jsem jim za to opravdu vděčný, protože jde prakticky o silnou motivaci, která mne nutí co nejvíce dbát na přípravu. Je to samozřejmě díky tomu, že jde o gymnázium, kde rozptyl v přístupu žáků není velký. O to větší můj obdiv mají kolegyně a kolegové v základních školách.

Zpětně vidím, že se mi vyplatil scénář až do konce roku. Týká se přípravy, výuky i ověřování. Po zkušenosti z loňského jara jsem na něj najel hned v říjnu a teď docházím k tomu, že nemám žádné zpoždění. Dokonce možná ani nebudu psát žádné písemky a budu se dál držet domácích prací. Letošní známky stejně nejsou o objektivních výkonech, ale o přístupu.

Jedno máme všichni společné. Časový plán pro ŠVP přestává fungovat jako klíčový harmonogram a stává se spíše rámcem. Někdo stíhá, jiný ne a je otázkou, zda existuje možnost, že se všechno jednou srovná. Já tvrdím, že půjde o stav pro celou jednu generaci a že se vlastně nic závažného neděje, protože se přizpůsobíme. I když to je možná tím, že jsem ve školství hodně dlouho a počítám s tím, že jeho tradiční stabilita moc výkyvů nepřipustí.

Vlastně až na jednu změnu, což je díky informatice zásah do RVP. Pravděpodobně bude pokračovat postupný úbytek výukových oblastí, který stejně průběžně probíhal. Ale lze počítat s tím, že nás díky tzv. malé revizi čeká dobrodružné období.

A co zpětná vazba k distanční výuce? V této divoké době jde především o to, aby se člověk nenechal otrávit, o obhájení vlastního přístupu. Je to otázka svědomí, vždycky to jde jinak a možná lépe, ale zároveň musím vědět, že tomu dávám hodně. Kantor je dnes postaven do zvláštní pozice, kterou může vnímat jako "jsem rád, že jsem mohl učit i v této složité době" nebo také "je dobře, že jsme celou jednu generaci nenechali na holičkách a pracovali opravdu hodně, abychom jí pomohli".

Je zřejmé, že loňské jaro a současný rok ukázaly, kde jsou slabiny a přednosti našeho vzdělávání ve všech úrovních. Věřím, že hodně z nás si vyhodnotilo své priority.

23-05-2021

Na Timovi
Ve světě