it´s too late to be late again

ČlánkyMicro:bit a detekce zavlažování


Využití informatiky pro edukativní bádání.

Další zajímavý pokus z krabičky IoT propojuje programování, přírodopis (biologii), ekologii a vlastně i fyziku. Opět se pracuje se senzory, které jsou ve výbavě a činnost je zaměřena hlavně na praktické použití. Spojení jednotlivých předmětů je samozřejmě závislé na tom, jak to uchopíme, ale zcela jistě jde o zábavu s edukativní přidanou hodnotou. Co tedy potřebuji k sestavení zařízení? IoT:bit, senzor měření vlhkosti a samozřejmě micro:bit.

Sestava pro detekci vlhkosti

Do prostředí Makecode je třeba doinstalovat rozšíření iot-environment-kit, což lze chápat jako sadu pro životní prostředí a vědu. V nabídce nástrojů se nově objeví Octopus:bit, který nabízí připravené nastavení hodnot pro senzory měření. Díky nim je kód krátký a žáci se mohou soustředit hlavně na využití.

Hodnoty pro IoT

Podstata zavlažovacího systému je opravdu jednoduchá. Pokud klesne vlhkost půdy natolik, že elektrody budou přerušeny, micro:bit to dá hlasitě najevo. Vložená melodie upozorní na nutnost zalití, po něm nepříjemný zvuk skončí.

K micro:bitu lze v rámci pokusu připojit i servo motor pro spuštění automatického zavlažování a senzor měření hladiny vody, aby neklesla pod minimální úroveň. Mně se nepodařilo tyto další dva prvky rozběhnout, resp. rozfunkčnit, a tak jsem zůstal jen u základního kódu pro senzor vlhkosti. A to je vlastně hezké, protože se ukazuje, že Internet věcí není o složitosti programu, ale o produktu a o tom, jak jej dokážeme uchopit.

Základní kód pro detekci vlhkosti

Jde o pohodovou hračku pro děti už na 1. stupni ZŠ, pokud zůstaneme u myšlenky "zalévání". Představme si hodinu, při které se nečekaně ozve zvuk, který děti zcela jistě nenechá v klidu. V případě 2. stupně si můžeme vysvětlit princip podmínky, který nemůže být jednodušší. Propojení elektrod přes vlhkou půdu je také základní téma. Vlastně by stačilo pokus předvést a chtít po žácích, aby vysvětlili, jak a proč sestava funguje.

A to nejlepší na závěr? Proč by nemohli žáci v rámci pracovních činností nebo i fyziky sestrojit jednoduchý zavlažovací systém, který by detekci vlhkosti zautomatizoval? Servo motor totiž funguje tak, že tento systém otevře nebo zavře v závislosti na propojení elektrod v půdě.

05-06-2021

Na Timovi
Ve světě