it´s too late to be late again

ČlánkyPolemika vzdělávání


Povídka z nenapsané knihy.

Dneska četl v jednom příspěvku na sociální síti poměrně striktní porovnání vzdělávacích přístupů, přičemž jeden byl nazván konzervativní a zaostalý. A tak se sám sebe zeptal, zda jsou opravdu tato dvě pojmenování takto synergická? Je to skutečně tak, že konzervativní způsob výuky musí být nutně zaostalý?

V dnešní době se klade stále větší důraz na komunikační dovednosti. Umět se ptát, odpovídat a kriticky vyhodnocovat otázky i odpovědi. Orientovat se v textu, který obsahuje problém k řešení. Takže hovořit a číst. Jde o výuku, která tady probíhá desetiletí. Je konzervativní? Je zaostalá?

Podobný styl vyžaduje sakra velké pedagogické zkušenosti a empatii. Což se dá naučit a je jasné, že to souvisí s praxí, vlastní invencí a chutí o vzdělání přemýšlet. Vede totiž k tomu, že se žáci učí objevovat a získávat odpovědi na základě vlastních úsudků. A učitel je více mentor než přednášející. To už tak zaostale nevyznívá, že?

19-12-2021

Na Timovi
Ve světě