it´s too late to be late again

ČlánkyDesetinná čísla v Geogebře


Když počítat, tak zábavně!

Nedávno se na Twitteru objevilo krátké video, které ukázalo poměrně názorný přístup k násobení desetinných čísel. Skriptování v Geogebře je nakažlivé a tak jsem si zkusil vytvořit něco podobného. Nápad je fakt skvělý a inspirativní, protože jej lze aplikovat do dalších oblastí. Hlavně jsem rád, že se mi podařilo jednoduchou webovou aplikaci dotáhnout. Stačí otevřít stránky Geogebry a spustit.

Já považuji podobné úlohy za hru. Když totiž žáky navedu, jak mají o výsledku přemýšlet, aby jen nehádali, docela se jim daří. Je to vlastně trenažér, který mohou používat například ve dvojicích.

Násobení desetinných čísel v Geogebře

Podobnou webovou miniaplikaci jsem sestavil i pro sčítání desetinných čísel. Opět je princip stejný, žáci se mohou sami testovat, jak jim sčítání jde nebo si dají lehčí souboj ve dvojicích. Cíl je podobný, a to dosáhnout určitých rutinních návyků a naučit se rychlé orientaci na číselné ose.

Sčítání desetinných čísel v Geogebře

Natočil jsem několik krátkých videí o používání (odkaz pod článkem) a na web Geogebry dal hotové produkty. Mohou se spouštět přímo na obrazovku s využitím promítání pro celou třídu nebo se otestovat například na tabletu. Samozřejmě lze použít i mobil, i když je displej malý.

Ještě se chci vrátit k pojmu rutinní návyky. Pokud bychom se bavili o badatelských přístupech, hodně záleží na jejich přidané hodnotě. Zejména v matematice to je znatelné. Je dobře, když žáci dokáží sami přijít například na princip násobení desetinných čísel. Ale pouze jednou! Podruhé už by se mělo jednat nikoli o cíl, ale o prostředek pro další level. Zažité postupy se tak stávají výhodou. Proč by měli znovu objevovat, co již jednou objevili?
>>>>>

19-06-2022

Na Timovi
Ve světě