it´s too late to be late again

ČlánkyCentrum aplikované techniky


O projektu školy, který něco posouvá.

Když chci psát o Centru aplikované techniky (CAT), musím asi nejdříve zmínit, kde a jak vlastně vzniklo. Informatika má na našem gymnáziu v Sokolově poměrně silnou pozici. Jednak díky učitelům a jejich přístupu, jednak díky zájmu dětí od primy až po maturanty. Poté již stačí dát výuce systém a zábava může začít. Opravdu zábava, informatika přesně tak vypadat může.

Obě laboratoře CAT vznikly díky našemu partnerství v projektu, který Karlovarský kraj realizuje prostřednictvím OŠMT. Klíčovou roli hraje spolupráce s Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni. Odborný výběr vybavení, zaškolení našich učitelů a průběžná komunikace mezi jejich a našimi studenty se odrazily od počáteční vize k zajímavým výstupům u maturit. A dále v pomoci jiným školám.

Souběžně s naším budováním se totiž spustila revize RVP v informatice. Z našeho pohledu vlastně k žádné změně nedochází, algoritmizaci, programování a robotiku máme ve výuce dávno. Jsme kromě školy i Krajské vzdělávací centrum pro DVPP. A z různých setkání s učiteli základních škol víme, jak složitá změna RVP pro ně může být. Proto jsme jim nabídli návštěvy jejich učitelů i žáků v CAT, kde společně programujeme.

Málokdo mimo školství si umí představit, jak těžké může být vytváření nového vzdělávacího programu, který musí být především koncepční. Protože učitelů informatiky moc není a výuka je stále hodně o jejich nadšení. Pomáháme prostřednictvím DVPP, ale přímé zapojení žáků 1. stupně ZŠ do programování a robotiky je jiný level! Protože jde také o další vzdělávání učitelů, jenže s vlastními žáky a v dobře připraveném prostředí.

Děti jsou skvělé a tvořivé. Mají dobré nápady a bezvadně a spontánně reagují. Když se zeptáte třeťáčka, kam máte umístit programovací blok, aby algoritmus plnil cíl, a on vám poradí správně včetně zdůvodnění, nevíte, kdo má větší radost, jestli on nebo vy. A jejich vyučující? Zaslouží si velké uznání, my si vlastně s jejich žáky hrajeme, ale na nich je celá váha nového úkolu. Řada z nich navíc vzdělává vedle žáků průběžně i sebe.

09-10-2022

Na Timovi
Ve světě