it´s too late to be late again

ČlánkyTechnologie ve škole


Techniky je ve školách dost, ale víme k čemu?

Vždy jsem tvrdil, že absolvent naší školy musí být schopen používat digitální technologie nezávisle na operačním systému. Nejde o univerzální přístup, který bych zobecňoval na každou školu, ale pro gymnázia by platit měl. I v tom je totiž přidaná hodnota všeobecného vzdělání, které gympl poskytuje. Více dovedností vede k větší svobodě při rozhodování. Vlastně podobně jako jazyková vybavenost.

V září jsem byl ve Finsku v jedné střední škole, která byla všeobecná jako naše gymnázia. Z pohledu technologií bylo všechno promyšleno tak, aby jakékoli jejich zapojení směřovalo k cíli. Tím rozhodně nebylo používání techniky, ta sloužila jen jako prostředek. Takže hardwarově notebook pro každého studenta, softwarově Microsoft Office i Google Workspace, v matematice Geogebra a Texas Instrument a ve fyzice LaTex. Kantoři i studenti nevymýšleli žádné převratné prezentace, ani si nehráli s nějakými procvičovacími nebo testovacími aplikacemi. Pro učitele byly nejčastější prostředky vizualizér a papír, aby mohli flexibilně ( a barevně) reagovat na otázky.

V jedné hodině fyziky žáci prezentovali své skupinové projekty. Pracovali s odkazy na odborné články, které kriticky vyhodnocovali. Takže nepromítali, ale hlavně mluvili. I ve skupinách o šesti lidech se vystřídali všichni. To je právě ono, nevěnovali čas tomu, aby si hráli s přechody mezi snímky nebo hledali vhodný motiv v prezentačním programu, ale raději si vícekrát pročetli text, který hodnotili.

Mně tento přístup vyhovuje, prezentaci pro školní výuku nepoužívám, není to můj styl. Ve svém profesním životě jsem vyzkoušel tolik programů a aplikací, že bych je už nebyl schopen vyjmenovat. O to více se dnes přikláním k minimalizaci a vlastně taky zapojuji hlavně prohlížeč, občas webovou aplikaci, Google Workspace a Geogebru.

Moji studenti používají v hodinách mobil nebo tablet, pokud chtějí. A nemám pocit, že by to přeháněli, spíše si jen potřebují něco vyfotit z tabule, nebo ověřit v Geogebře. No, občas proženou příklad i Photomathem a já dělám, že to nevidím. Aspoň mne občas potrápí dotazy na jím navrhovaný postup.

Ještě k Finsku: v matematice sázejí na dovednosti a zaměřují se hlavně na pochopení a trénink. Odpovědnost za výsledky je na žácích, takže především počítají. Kalkulačky zapínají běžně na mobilech, ale ti nejstarší, kteří mají matematiku jako profilaci, používají grafické Texas Instrument.

30-10-2022

Na Timovi
Ve světě