it´s too late to be late again

ČlánkyŠkola ve Finsku


Předkládané iluze klouzající po povrchu a realita.

Neustálé omílání a argumentování, že školství ve Finsku je vzorem, mne dovedlo až k jeho návštěvě. Po týdnu v jedné střední škole a větším množství rozhovorů s učiteli, studenty a dalšími pracovníky jsem si konečně vytvořil názor opřený o vlastní zkušenost. Vůbec nejde o zdůrazňování, jak skvěle funguje finská vzdělávací inkluze, jak jsou třídy plné asistentů nebo jak se všude používá formativní hodnocení.

Vytrhávání a zdůrazňování jednotlivých oblastí je totiž zavádějící, jelikož ve Finsku se řeší vzdělávání komplexně systémově. Nepřeskakují od jednoho k druhému, ale snaží se, aby vše do sebe zapadalo. Navštěvoval jsem hlavně hodiny matematiky a fyziky. Výuka byla postavena na znalostech a dovednostech a nikdo s tím neměl problém. Příklad: ve fyzice probírali hladiny akustického tlaku. Potřebný vztah neodvozovali, ale jen uvedli. A potom pomocí něj řešili úlohy. V tom je zásadní otázka, je lepší, aby žáci pochopili souvislosti, jak lze ke vztahům dojít, nebo se raději zaměřit na využití pomocí úloh v různých situacích?

Ve střední škole nebyl ani jeden asistent pedagoga. Výuka probíhala hlavně frontálně, nezvonilo, neexistovaly dozory a vlastně ani třídy v našem pojetí. Výsledky na mne působily srovnatelně s výstupy v naší škole. Takže v čem je finský zázrak?

Já to vidím ve dvou oblastech a je to vlastně jednoduché.

Do vzdělávání tečou velké peníze, žáci mají všechno podstatné zdarma. A to včetně notebooků. Samozřejmě pod správou zřizovatele, škola přece není od toho, aby se žákům starala o techniku. To je ale ta jednodušší stránka, síla financí je znát hlavně jinde. Speciální profese, jako školní psycholog, speciální pedagog, social worker nebo kariérový poradce, jsou na plný úvazek, tito lidé neučí. Jejich pozice se neřeší přes projekty, ale systémově.

Možná to je v povaze Finů, ale nikdo se tu nestresuje ani nerozčiluje, úkolem učitelů je především učit a zároveň se výuce věnovat naplno. Takže nedrží dozory (můj dotaz na ně je překvapil), nevyplňují stohy papírů a nedělají skladníky školního inventáře.

Vzdělávací oblasti jsou povinné nebo volitelné podle ročníku a profilace. V matematice i fyzice byl rozdíl hodně vidět, jednak v obtížnosti, jednak ve stylu výuky. Není to snaha o hledání různých úlev, ale naopak vytváření prostoru pro seberealizaci. Žáci ve Finsku jsou vedeni k vlastní odpovědnosti za svoje vzdělání. Poslední ročník profilové matematiky odpovídal úrovní spíše našemu semináři než běžné hodině. Konkrétně o tento obor byl poměrně velký zájem, studijní skupina byla plná.

Celé to má silný tah na branku. Jako kdyby vám někdo řekl - tady máte úkol, my vám zajistíme servis okolo, vy ale odveďte práci s maximálním nasazením. Toto soustředění pouze na učení je vysoce efektivní a logicky se odráží i ve výstupech žáků.

Docela dlouhé povídání se speciální pedagožkou školy mi hodně otevřelo oči. Je to vlastně podobné jako u nás, sleduje žáky, kteří potřebují pomoci. Jenom nedělá dalšího administrativního pracovníka, ale se žáky a učiteli hlavně hovoří. A social worker? Ten zajišťuje pro žáky celé školy to, co u nás třídní učitel. Adaptační programy, výlety, volný čas ve škole, … V navštívené škole šlo dokonce o dvě pracovní pozice.

Přesvědčil jsem se o tom, co tvrdím už dlouho, že náš vzdělávací systém brzdí velká byrokracie. Na vyplnění jednoho papíru potřebujeme další dva, řešíme zdroje peněz, které se přesypávají z jedné hromádky na druhou. Ve Finsku zřizovatel škole opravdu pomáhá a zabezpečuje servis pro její fungování. Učitelé učí, odborní pracovníci vykonávají odbornou práci, ředitel řídí vzdělávací proces. Že do školy po nedávných deštích zatéká? Úkol pro zřizovatele.

Všichni, se kterými jsem se bavil, byli ke vzdělávacímu systému ve Finsku i zdravě kritičtí. Jejich zkušenosti, které nemáme šanci v krátké době poznat, se odrážejí v určité míře konzervatismu, zkrátka nehrají žádné divadlo a působí přirozeně. A hlavně jsou všichni v pohodě, kantoři i studenti. U nás když někdo použije slovo osnovy, je téměř vyvrhelem, který zaspal dobu. Tyto blbosti ve Finsku opravdu neřeší.

13-11-2022

Na Timovi
Ve světě