it´s too late to be late again

ČlánkyBodový graf a trend v Numbers


Výuka statistiky v tabulkovém kalkulátoru.

Nejčastěji používám tabulkový kalkulátor v Google Workspace, občas také v Libreoffice Calcu. Ale když si chci s daty trochu pohrát v netradičním prostředí, nabízí se aplikace Numbers patřící do office balíku Apple iWork. Rozhraní se od obou programů dost liší hlavně v nabídce nástrojů. Po několika úlohách si ale zvyknete rychle. Mne Numbers především baví pro zkoušení, co v programu jde.

Nedávno jsem dával do našeho elearningového kurzu video o bodovém grafu, trendu a korelaci vytvořeného v Google tabulkách. A napadlo mne si na stejných datech procvičit i tabulky v iWork. Jde to velmi snadno a až na detailní úpravy poměrně intuitivně. Ano, v programu se pohybujete trochu jinak, ale pořád jde o tabulkový kalkulátor.

Bodový graf v Numbers

Potřebuji dvoje data ve dvou sloupcích. Takže běhy nejmenovaného krosaře z loňského roku v provedení vzdálenost a čas. Dohromady jde o 122 záznamů a je jasné, že nejlepší graf bude bodový. Sloupcový nebo řádkový graf bych použil například na součty nebo průměry v měsících. Body prokládám lineární trendovou čarou, pro kterou mohu připojit i funkční předpis. Jde o lineární funkci v intervalu od hodnoty 5 (km), takže vychází polopřímka.

Abych úlohu dotáhl do konce, počítám ještě korelaci. Výsledek odpovídá grafu, protože jde o kladnou výraznou závislost dat na sobě.

Mám zkušenost, že statistika v podobném duchu žáky baví. Já její výuku na tabulkovém kalkulátoru stavím, protože chci, aby uměli s podobnými nástroji pracovat, a dále aby věděli, kdy a proč je použít. Jakmile pochopí základní principy, na typu kalkulátoru přestane záležet. I o to mi jde.

S oblibou se žáků ptám, v jaké situaci by mohl mít trend tvar rostoucí konvexní křivky. Nakonec k tomu vždy dojdeme, protože při větších vzdálenostech hraje roli únava a díky ní narůstá čas rychleji než lineárně. Podobné funkční závislosti je třeba neustále opakovat a trénovat, aby se staly běžnou výbavou. Aby při pohledu na graf z nějakého sociologického průzkumu žáci nekroutili nechápavě hlavou, ale naopak se pokoušeli v něm orientovat a číst.

27-11-2022

Na Timovi
Ve světě