it´s too late to be late again

ČlánkyOdčítání v Google tabulkách


Jednoduché, přesto k zamyšlení.

Řeknete si: to snad umí každý, že? Také tomu chci věřit, ale i tak je dobré se na odčítání podívat z didaktického hlediska. Zadáte žákům řadu hodnot nebo úlohu formulujete slovy: "do cíle zbývá…" A necháte je vymyslet, jak algoritmus výpočtu sestavit. Mohou samozřejmě buňky postupně odečítat, ale když jim zadáte sto údajů? Nakonec asi vytvoří vzorec, který je snadno upravitelný, když se data navýší.

Odčítání v Google tabulkách
Vztah s využitím funkce SUM().

Jenže ono to funguje i při práci s poli. Pokud budeme podobně odčítat matice, dostaneme se do jiné úrovně. Jednořádkové jako lineární kombinace vektorů tak mohou být vymodelované, samozřejmě souřadnicově, do snadno pochopitelné podoby. A to už svůj význam má, protože si tak mohou žáci zkontrolovat ruční výpočty. A jestliže si pohrajeme s maticemi např. 3x3, také dostaneme požadované výsledky.

Odčítání vektorů v Google tabulkách
Odčítání vektorů v rovině. Obrázek ukazuje i reálné ověření v soustavě souřadné. Co znamenají černé vektory?

Odčítání vektorů v Google tabulkách
Lineární kombinace vektorů v prostoru.

Odčítání matic v Google tabulkách
Odčítání matic - jednoduchý vztah pro pole 3x3.

05-03-2023

Na Timovi
Ve světě