it´s too late to be late again

ČlánkyValidita RSS (3)


Před několika týdny jsem psal o validátorech pro XHTML a CSS. Dnes připojuji článek, který sahá o krok dál, a to do oblasti XML.

Fenoménem poslední doby se stává RSS (Rich Site Summary, popř. modifikace v dalších verzích). Zjednodušeně jde o stahování nových článků nebo příspěvků z různých webů, pokud tuto možnost nabízejí.
V podstatě je problematika RSS posazena do dvou úrovní. V té základní potřebujeme nějakou RSS čtečku, což je program, který si sáhne do nastavených webů, a poté zaktualizuje svoji nabídku. Ta je zpravidla v přehledu článků. Vyšší úroveň je v poskytování těchto informací, což vyžaduje určité úpravy v kódu XML. Řada publikačních systémů již má tuto vlastnost připravenou.

Vzhledem k tomu, že se stále jedná o publikování na Internetu, i když velmi zjednodušené, je vhodné mít kód, který bude co nejméně zatěžovat prohlížeč. K tomu obecně slouží validátory, pro RSS je možné použít Feed Validator for Atom and RSS. Opět má funkci, kterou si cením, a to autokontrolní výpis chyb. Podle nich je možné výsledný kód opravit velmi pohodlně. Kromě chybných zápisů nabízí také Warning, což je upozornění na některé nestandardní prvky. Typickým představitelem je kódování, kdy validátor doporučuje Unicode (utf-8), o chybu se ale nejedná. V případě Congratulations! je všechno v pořádku.

Zavádění RSS čteček začíná být velmi populární, například Firefox nebo Opera ji mají implementovanou přímo v sobě v podobě pluginu, jiné se mohou zaměřit na stahování hudebních zpráv nebo novinek v oblasti videa. Proto je důležité, aby se zdrojové informace nabízely v čistém XML kódu, pravidla jsou prakticky stejná jako u stránky XHTML, pouze v jednodušší formě.

09-04-2007

Na Timovi
Ve světě