it´s too late to be late again

ČlánkyGradient v Google tabulkách


Model pro krátkodobé sledování přípravy žáků.

Připravuji studenty na maturitu z matematiky a průběžně si ověřujeme jejich úspěšnost. Výsledky v bodech zapisuji do tabulky tak, že testy jsou ve sloupcích a studenti v řádcích. Ve finále mne i je zajímá, jak si vedou nejen v celkovém součtu, ale také formativně z hlediska jejich individuálního vývoje. Jenže čísel je hodně a kdo se v tom má vyznat, že?

Pod slovem gradient se zde skrývá přechod monotónních barev od nejsvětlejší k nejtmavší. Bílý odstín znamená nejmenší počet bodů, tmavý odstín nejvyšší skóre. Na první pohled vidím, že i když dva studenti mají stejný celkový počet, jeden je barevně polarizován, druhý se drží přibližně v prostředním odstínu. Je to samozřejmě zjistitelné i dalšími statistickými metodami, ale mně stačí grafické zobrazení.

Sledování přípravy žáků
Ilustrativní obrázek - body jsou produktem generátoru náhodných čísel k článku, nikoli skutečné výsledky.

Pracujeme v podmíněném formátování, kde si vybereme Barevnou škálu. Další nastavení je již snadno uchopitelné, jednak směr teploty barev, jednak horní a spodní hranici, jednak střední hodnotu. Ta je obzvlášť zajímavá, pokud bychom například sledovali více tříd a použili pro ni median, můžeme porovnávat tempo zlepšení (popř. zhoršení) v jednotlivých skupinách.

Tento pohled mi pomáhá rychle a vizuálně vnímat, jaký je rozdíl mezi radikálním zlepšením a průměrnou stagnací. Je to jednoduché a účelné, v krátkodobém sledování velmi praktické. Pokud používáte Bakaláře, můžete si klasifikaci vyexportovat do Excelu a nahrát a převést do Google tabulek. A potom si jen hrát s vizualizací pomocí přechodových barev.

06-08-2023

Na Timovi
Ve světě