it´s too late to be late again

ČlánkyDigitální kompetence a další cesta k nim


Další vzdělávání pedagogů v elearningových kurzech.

Před více než rokem jsem psal o třech elearningových kurzech v ICT, které jsme učitelům nabidli. Mám velkou radost, že počet jejich absolventů jde do stovek, šlo víceméně o rozšíření našich aktivit v DVPP a nečekal jsem to. Příprava a zpracování podobných kurzů je náročná, protože jde převážně o videokurzy. A natáčet, stříhat a komentovat je jedna věc, připravit koncepci kurzu včetně celého scénáře věc druhá. V tomto článku chci představit další naše tři kurzy, jichž jsem autorem.

Učíme (se) v Google tabulkách
Specifický kurz počítá se základními dovednostmi alespoň v Excelu nebo Calcu, úvodní část je nicméně věnována vstupu do prostředí Google Workspace. Na konkrétních miniaplikacích vytvořených v tabulkovém kalkulátoru ukazuji, jak jej lze implementovat do přípravy učitele i do vlastní výuky. Jen opakuji své tvrzení, že tabulkový kalkulátor by měl umět používat každý učitel matematiky, ale kurz je určen pro kohokoliv.

Ukázka videa z kurzu

Učíme (se) v dokumentech Word
Kurz v podstatě kopíruje Google dokumenty, jen se odehrává v online prostředí Microsoft 365. Postupnou úpravou textu podle pevně daného scénáře se účastníci naučí upravovat rozsáhlé dokumenty na úrovni diplomových prací a dalších podobných výstupů. Jde o dovednosti, které by měl umět každý učitel jazyků, ale opět je určen všem. Já je řadím mezi nezbytné kantorské kompetence.

Ukázka videa z kurzu

Učíme (se) pomocí Google prezentací
Zcela nový kurz nabidneme poprvé během letošního podzimu. Je poměrně vyvážený z hlediska technického zpracování a smysluplnosti v použití. Dvacet videí provází účastníky po celou dobu a jedním z výstupů je i tvorba mobilní výukové aplikace. Jsem zvědav na zájem o něj a rád se později o poznatky podělím.

Ukázka videa z kurzu

Závěr
Studium je v rámci DVPP pod Krajským vzdělávacím centrem zdarma vždy, když kurzy otevřeme v určených termínech. Všechny podléhají autorskému právu a licenci, která nedovoluje stahování videí a vlastní používání. Z povídání s učiteli vím, že to někteří nerespektují. Má to dvě strany mince. Ta první je o porušování našich pravidel, druhá o radosti z toho, že slouží vzdělávání.

10-09-2023

Na Timovi
Ve světě