it´s too late to be late again

ČlánkyAdministrativa školy online


Dočkáme se konečně zjednodušení školní administrativy?

Stejně jako všechny střední školy v Karlovarském kraji i my se zapojujeme do krajského záměru využití internetových služeb komerční firmy CCA Group prostřednictvím databázového portálu Katedra.cz. Protože se jedná o placenou internetovou službu s velkým plošným působením, očekávám logicky profesionální provedení se zřejmým výstupem v podobě výrazné časové úlevy na mé straně a bezproblémového přístupu ze strany uživatelské veřejnosti. Velká část nabízených služeb bude určitě uskutečnitelná, vždy se ale objeví výjimky, které budou vyžadovat jiné podmínky. Univerzálnost je velmi důležitá, ale podle mne především jako výchozí úroveň, od které se odvíjí specifičnost požadavků jednotlivých subjektů, nikoli jako společná platforma pro všechny.

Přístupnost aplikace z pohledu uživatele
Databáze je typu Oracle, což samozřejmě běžného uživatele příliš nezajímá. Pro něj je zásadní rozhraní, přes které bude do systému vstupovat. Tady vidím jisté nedostatky - technické zpracování z hlediska validity kódů podle kritérií W3C a přístupnost webu.
Hodnocení validity je velmi jednoduché. Jenom defaultní stránka vykazuje přes 300 chyb v kódu HTML 4.0 Transitional. A vstupní jednoduchý formulář další tři chyby způsobené skriptováním. Je třeba si uvědomit, že kód, který neodpovídá podmínkám validity, může více zatěžovat použitý prohlížeč. Zejména u rozhraní pro vstup do databáze to není zanedbatelné.

Webové rozhraní pracuje na principu neustále otevíraných a zavíraných oken, což dost znepřehledňuje celkovou orientaci. Obsahuje hodně odkazových tlačítek, některá mohou být pro začátečníka lehce zmatečná. Další nepříjemnosti čekají ve vlastním prostředí aplikace. Přestože dokážu odhadnout chování řady dynamických prvků, zde jsem byl občas zmaten. Používání pravého tlačítka myši ve vazbě na JavaScripty není příliš optimální a tady je hodně přeskriptováno. Navíc mi vadí, že ukazatel myši nemění svůj vzhled na klasickou hypertextovou ruku s nataženým ukazováčkem a odkaz je otázkou pokusu. Další nevhodný prvek je v podobě listování, kdy je rozhraní často situováno do pohybu zleva doprava. Je pravda, že se jednalo o demoverzi, v ostrém provedení to možná tak není.

Podle mého názoru jsou rozhraní webu i navigace v systému podceněny z pohledu uživatele. Chybí zde totiž intuitivnost a přirozená orientace. Většina webů se zkrátka chová jinak. Protože je aplikace určena pro velmi široké plošné uživatelské prostředí (řádově stovky až tisíce lidí), optimální fungování vyžaduje větší propracování a zjednodušení.

Připravenost na straně klientů
Bohužel, roli zde hraje nedostatečná připravenost technického zázemí škol, kde i my jsme typickým vzorkem. Provozovatele systému to samozřejmě nemusí zajímat, to je problém klienta. Vzhledem k plošné realizaci projektu bych ale očekával dostatečně vypovídající logistiku napříč školami. Pro kvalitní nebo alespoň průměrný běh systému je nutné splnit základní podmínky - mít dostatečný počet přípojných bodů (nejlépe v každé učebně), a dále potřebný počet pracovních stanic. Je v zájmu organizace, aby vkladatelé dat do systému vstupovali ze školy, nikoli z domova nebo z jiných míst, a to z důvodu bezpečnosti. Princip přístupu z libovolného místa se týká rozhraní public, kde není možné data editovat, ale pouze číst. Zatím to na řadě škol funguje tak, že učitelé zapisují ve třídě do papírové třídnice, doma po večerech do té elektronické, pro kterou si ale museli původní zápis opsat nebo okopírovat. Katedra v našem kraji ukazuje, že tak rozsáhlý projekt bez rozumného plánovaní a znalosti prostředí bude pravděpodobně realizován s velmi rozdílnými výsledky.

Povinné školení, kterého jsem se zúčastnil, bylo také zajímavou zkušeností. Jinými slovy, celé bylo naprosto k ničemu, což opět není problém provozovatele, ale správného načasování. S aplikací totiž začneme pracovat až za čtyři měsíce, což je dostatečně dlouhá doba pro vymazání tolika informací z paměti většiny zúčastněných. I to souvisí s požadovanou logistikou při zavádění nového software do života organizace. Naštěstí jde opravdu pouze o administrativní prostředí, které nemá vliv na vzdělávání.

01-05-2007

Na Timovi
Ve světě