it´s too late to be late again

ČlánkyGrafická knihovna PHP (6)


Využití GD v matematických funkcích je docela snadné.

Nedávno jsem náhodou našel zajímavou třídu PHP, která umožňuje kreslit grafy elementárních funkcí. PHP je jazyk, ve kterém se jeho vlastní grafické prvky nepoužívají příliš často, proto mne způsob zpracování docela zaujal. Ukázky grafů, které na webu autora uvedené třídy graph.php Jiřího Zachara jsou, umí navnadit. Je zde vyřešena barevnost, způsob vykreslení, velikosti, souřadnice, zkrátka všechny základní prvky, které jsou potřeba.

Grafy musí být dynamické. Jazyk PHP si o to říká sám o sobě, ale hlavní motivace je v efektivitě výstupů. Může jít totiž o bezvadnou pomůcku pro názorné ukázky do výuky funkcí. Jejich elementární provedení je snadno aplikovatelné a určitě zaujme. Vyzkoušel jsem je v kombinaci s příslušnými parametry, aby bylo zřejmé, jak konstantní hodnoty mohou ovlivnit tvar výsledné křivky.
Původní skripty bylo potřeba doplnit o formuláře pro zadání koeficientů. Příklad je zde uveden, stačí doplnit jakékoli hodnoty a graf se vykreslí. Má samozřejmě několik omezení. Jedním z nich je schopnost prohlížeče údaje zpracovat. Dalším velmi důležitým bodem je kladný směr osy x, který se úměrně hodnotám zkracuje. V grafickém provedení je osa stále stejně dlouhá, ale mění se její hodnoty, což tvar křivky trochu deformuje. Důvod je zřejmý, příslušný skript, který funkci zpracovává, přičítá k předchozí hodnotě další po definovaných krocích a šířka čáry pro osu x je omezená velikostí zobrazení.

V ukázce je kubická funkce. Vybral jsem si ji, protože má vždy zajímavý průběh. V rovnici nabízí alespoň jeden reálný kořen a při použití nuly u kubického (x3) nebo kvadratického (x2) členu dostaneme graf funkce kvadratické, popř. lineární. Doporučuji vyzkoušet, dynamičnost provedení je docela povedená.
>>>>>

12-03-2010

Na Timovi
Ve světě