it´s too late to be late again

ČlánkyRedukovaná fyzika


Znalost terénu je důležitá.

Už jsem jednou o redukci RVP ve fyzice psal, šlo spíše o ironické povzdechnutí. Zároveň si uvědomuji, že jedno riziko plodí další. Učím v kraji, který se vyznačuje asi nejnižší kvalifikovaností a aprobovaností. My jsme tady vlastně zvyklí fungovat podle rčení: "kdokoli může učit cokoli". Bylo to tak před rokem 1989 a stav se moc nezměnil. Učit se zkrátka musí bez ohledu na složitost podmínek. Skutečnost, že i tak vznikaly a dnes se různě reformují ŠVP, lze považovat za zázrak.

Když se objevila revize RVP ve fyzice, která je spíše redukcí, došlo mi, k jakému se blížíme průšvihu. Chybí aprobovaní učitelé fyziky, dokonce je možné, že jde o nejvíce nedostatkový obor. Mně je nakonec jedno, že vyškrtnou z RVP nějaké fyzikální jevy, s tím si poradím. Přírodní vědy lze samozřejmě přibližovat v souvislostech i bez uvádění zákonů, což není to samé jako je neučit a pokud má smysl aby zazněly, tak zazní. Jejich princip není formalita.

Ale představme si, že fyziku učí kantor s jinou aprobací, který je několik hodin před žáky. Letos to na něj zbylo, za rok to třeba vyjde zase na někoho jiného. Pro něj je zásadní scénář ŠVP jeho školy. Pokud tam nějaké téma není a spoléhá se například na přesahy, může to učitel zvládnout? A má stát morální právo to po něm chtít? Kvalitativní riziko je zřejmé. Nejde totiž o zbytečné informace, které se jen tak škrtnou, fyzika nás učí srozumitelně vnímat pomocí základního modelování jevů.

Aby bylo jasno, za to nemůže nová informatika a navýšení hodin. Její trend je správný. Jen bylo třeba plánovat jinak než "něco za něco".

05-09-2021

Na Timovi
Ve světě