it´s too late to be late again

ČlánkyNávštěva z Finska


Když se jezdí za zkušenostmi k nám.

O mému výjezdu do střední školy ve Finsku a zajímavých zjištěních v září loňského roku jsem psal. Uplynulo osm měsíců a kolegové z tamní školy přijeli na týden k nám do Gymnázia v Sokolově. Osobně si toho moc vážím, protože si mohli vybírat. Náš vzdělávací trend, který se snažíme držet, je ale natolik zaujal, že si ho chtěli alespoň trochu prožít osobně.

Se stejnou aprobací jako mám já se zajímali hlavně o matematiku a přírodní vědy. Viděli dost hodin, jen u mne byli čtyřikrát. Měl jsem radost, že se žáci chovali stejně jako jindy, nehráli žádné divadlo. Někteří si chtěli popovídat o finském školství, jiní o matice nebo fyzice. Bez přípravy a s přirozenou zvědavostí.

V rámci předávání zkušeností si hosté porovnali možnosti a náplně práce školního psychologa i řízení školy v oblasti managementu a leadershipu. A protože jsme i krajská organizace pro DVPP, došlo na průběžné vzdělávání pedagogů z pohledu organizátorů.

Finským kolegům se náš gympl opravdu líbil. Jednak celková výzdoba školy tvořená díly našich žáků, čtyři poschodí plná obrazů a fotografií vypadají opravdu hezky. Dále je překvapila kvalita vybavení odborných učeben, zejména když viděli využívání ve výuce. Naše nové Centrum aplikované techniky si vyzkoušeli dokonce pod vedením dětí. A protože jsme pořádali i workshop pro naše učitele na využití micro:bitů, zapojili se jako účastníci.

Můj poznatek z podzimu o rozdílu mezi jejich a naším vzdělávacím systémem se při našich rozhovorech opět potvrdil. Není to v žácích, učitelích ani způsobu výuky. Úroveň školství je u nás ovlivněna decentralizací a přílišnou závislostí na politických rozhodováních. Převládat by přitom měla hlavně odbornost. A druhý zásadní rozdíl jen opakuji, zatímco u nás specializované pozice doháníme částečnými úvazky z projektů, ve Finsku jde o přirozenou součást nákladů.

Je to již druhá návštěva učitelů ze zahraničí u nás během jara, ta první byla ze Španělska. Náš kraj možná sociologové považují vzdělanostně za zaostalejší, ale pro některé z nich možná překvapivě chodí i od nás absolventi na vysoké školy a jsou úspěšní v kariéře i v životě. Žáci nemají problém domluvit se v podobných situacích anglicky a naši školu prezentují opravdu dobře. Což se pozná i při takových neformálních setkáních.

25-06-2023

Na Timovi
Ve světě