its too late to be late again

O bhn

I kdy je na prvni pohled tma tto strnky mimo zbr Chytrka Tima, skutenost je jin. Bez bhn by toti web nebyl pln. Zvislost na ulovench kilometrech a probhanch hodinch je velk a ji dvno jde o povyovn tohoto ndhernho sportu do jinch sfr.

Pi bhu jsem dostal hodn npad, vymyslel pr psemek a obas tak vyeil njak problm. V dob ped zkoukami bval bh malm ritulem pro proitn hlavy a asi to fungovalo. Nikdy nelo o zvodn nebo o boj s asem. Na prvnm mst byla a stle je chu bhat a pokouet se obas zdolat nronj tern.

A kdy pichzej dny, kdy se bhat opravdu ned, pezouvm beck boty za trekov a vyrm do Slavkovskho lesa na vlap.

Jak bhm:
Od roku 2009 k dnenmu dni 02.08.2021 mm za sebou 12275 km.
(A pedtm? Tak njak od bhu k bhu, od kroku ke kroku...)
Oste a nahoru

Kvli tomuto krsnmu sportu a prosted, ve kterm se ocitme a bhme nejastji, vznikl v roce 2005 i web Outdoor Loket, kter je mapou naich krok. Velk mnostv fotografi ukazuje, pro zde bhme s nadenm. Nakonec to nemohlo dopadnout jinak, ne zapojit i komunitn s Sports Tracker a nov i Fitbit.

O bhu se i krsn te, co je vidt v knihch O em mluvm, kdy mluvm o bhn, Born to run, Jez a bhej, Maraton a jin poetilosti nebo Mj dlouh bh. Autorm jsem vdn za cestu, kterou vytyuj. Obas se o nco podobnho ve svch lncch pokoum tak.

M 'rozbhan' lnky

O bhn aneb Jak to vidm j | Bh 28. nora 2009 | Z Lokte ke kostelu sv. Mikule pod Krudumem | Z Lokte na Krudum | Loket - Krlovsk Po (s GPS) | Odbhno? | Posledn bh v roce 2011 | Jak se do lesa vbh... | Przdninov bh na Krudum | Zkuenost se Sports Trackerem | Jak se bh na cyklostezce | Dobrodrun cross | Smyka nebo osmika? | Propren cross | Kde bhat v deti? | Bte a bte... | Multiplatformn Sports Tracker | Srpnov vbh do kopc | Bh vpravd meditan | Bh ke Komm rybnkm | Bhm s Endomondem | Bh, kter ti chybl do sbrky | Beck podzimn nlada | Krosask bilancovn 2013 | Kdy jarn bh, tak v lednu | Konen na Kouli | Bcv amulet | Bh na Slatinnou str | Bh ke ki na skle | Poulin bhn | Mm 1000 kilometr, co dl? | Na detiv panelce | Krosask bilancovn 2014 | Provokujc kopec | Po Robii kem krem | Rann bhn | Vysoina bc rj | Bel jsem ke Strci | Jak jsem bel na hrad | 29,7 | Beck pozitiva | Nladutvorn cross | Tiscovka v roce 2015 | Krosask bilancovn 2015 | Bhm s Fitbitem | Cl: Robi | Bh mezi obrzky | Pro jsem bel co jsem bel | Pt tisc kilometr | Krudum v ervenci | Bh mezi svatmi (1) | Bh mezi svatmi (2) | Leton tiscovka | Barevn okruh | Kam s namenmi kilometry? | (Ne)krosask bilancovn 2016 | Zasnen bhy | Zaklet Krlovsk ptimle | Velikonon bhy | Pohodov tinctka a... | tyi bhy v pti dnech | Improvizovan bh | Bme na Sov vyhldku | Jet jednou o Sov vyhldce | Bme na Krudum | Bh z Lokte do Taovic | Tiscovka v roce 2017 | Adventn bh 2017 | Mraziv bhy | 7000 kilometr | Run to the hills | Jeden bh a dva kopce | Bhy mjov | Fotobh I | Fotobh II | Tiscovka v roce 2018 | Pesycenost | Mohu vm nabdnout aj? | Milnky | Pbh bce (1) | Bh do kopc | Pbh bce (2) | Pbh bce (3) | Bh na Moun pytle | S kolobkou v kopcch | Vhodn fitness aplikace? | (Ne)krosask bilancovn 2019 | Fitbit Versa 2 | Moje MIBO Malaga | Na kolobce do jarnch kopc | Kopcovit tictky | Jak jsem vyjel na Krudum | Beck poloas | Fitbit Versa 2 po pti mscch | Kolobkov tiscovka | drba kolobky | Na kolobce po roce | Fitbit Versa 2 a notifikace | (Ne)krosask bilancovn 2020 | Outdoor Loket - nov trasy a redesign |